Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt

Idź do spisu treści

Menu główne

Wydarzenia

Szyicka Wspólnota Muzułmańska w Polsce   najważniejsze wydarzenia 2019 - 2023

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

foto: abia.pl

Uroczystość z okazji Święta Narodowego Islamskiej Republiki Iranu


Warszawa, 9.02.2024 r.
W piątek 9.02.2024 r. w warszawskim hotelu Regent odbyło się uroczyste przyjęcie z okazji Święta Narodowego Islamskiej Republiki Iranu
45. rocznicy zwycięstwa rewolucji islamskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, społeczności międzynarodowej i korpusu dyplomatycznego, życia kulturalnego, religijnego i publicznego, a także inne osobistości. W wydarzeniu wzięła również udział delegacja Najwyższej Rady Islamskiej i Naczelny Imam Polski  Jego Eminencja Hojjat al-Islām Szejk Ryszard Ahmed Rusnak, duchowy przywódca i zwierzchnik szyickiej wspólnoty muzułmańskiej w Polsce.
Każdego roku miliony Irańczyków w całym kraju obchodzą dziesięć dni obchodów rocznicy zwycięstwa rewolucji islamskiej z 1979 r., która położyła kres wspieranej
przez Zachód monarchii reżimu Pahlawi w tym kraju.
Dzień powrotu imama Chomeiniego do Iranu (1 lutego) wyznacza początek celebracji Dziesięciu Dni Fadżr (Dziesięć Dni Świtu), których kulminacją są wiece w rocznicę zwycięstwa rewolucji islamskiej 11 lutego.
Naród irański obalił reżim szacha Rezy Pahlawiego 44 lata temu, kończąc 2500 lat rządów monarchicznych w tym kraju.
Rewolucja islamska, na czele której stanął nieżyjący już imam Chomeini (1900-1989), ustanowiła nowy system polityczny oparty na islamskich wartościach i demokracji.


Info na podstawie: Serwis Biura Naczelnego Imama Polski

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Obchody rocznicy urodzin Imama Alego (as) w Warszawie


Warszawa. 26.01.2024 r.
W piątek 26.01.2024 r. w dzielnicy Targówek w Warszawie odbyła się religijna uroczystość z okazji rocznicy urodzin Imama Alego (as), pierwszego Imama społeczności szyickich muzułmanów. Wzięło w niej udział ponad sto osób różnych narodowości, wyznawców szkoły Ahl-ul-Bayt (as) z Warszawy i jej okolic.
13. dzień miesiąca radżab wg kalendarza muzułmańskiego obchodzony jest na całym świecie przez wyznawców Ahl-ul-Bayt (as) dla upamiętnienia tego świętego Imama.
Gościem specjalnym tego wydarzenia był Jego Ekscelencja dr Hossein Gharibi, Ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce.
Oficjalny program rozpoczął się recytacją Świętego Koranu.
Na wstępie uroczystości obecnych na niej muzułmanów powitał naczelny imam Polski, Jego Eminencja hojjatoleslam Szejk Ryszard Ahmed Rusnak, który wygłosił przemowę wprowadzającą wiernych w istotę obchodów tego ważnego dla szyitów święta religijnego.
Nasz Imam wyraził radość ze spotkania, zwłaszcza w odniesieniu do obecności młodych wiernych.
Omawiając trzy podstawowe zasady zaczerpnięte z Nahj al-Balagha, Jego Eminencja wskazał na ponadczasową mądrość niezbędną do satysfakcjonującego i zrównoważonego życia zgodnie z naukami Imama Alego (as).
Nahj al-Balagha stanowi podstawowe źródło wiedzy na temat Seerah Imama Alego (as), dostarczając wglądu zarówno w zasady rządzące jego życiem, jak i ich praktyczne zastosowanie w różnych okolicznościach życiowych.
Jak kontynuował naczelny imam Polski: termin „zasady” odnosi się tutaj do uniwersalnych zasad kierujących praktycznymi aspektami życia wiernych.
Imam Ali (as) uosabia nauki Koranu i szkoły proroczej, oferując wzorowe przewodnictwo w różnorodnych sprawach. Jego słowa i czyny obejmują szeroki wachlarz tematów, co czyni go wzorem i nosicielem doskonałości.
Czerpiąc z Nahj al-Balagha, możemy dostrzec trzy podstawowe zasady, które służą jako plan satysfakcjonującego życia. Zasady te oferują cenne wskazówki dotyczące harmonizowania ludzkiego życia i wiary we wszystkich ich sferach.
My, muzułmanie, a zwłaszcza szyici, którzy uważamy się za zwolenników i miłośników Amirula Momineena Alego (as), powinniśmy podążać jego ścieżką w naszym życiu i nigdy nie przekraczać granicy umiaru. Jeśli przekroczymy tę linię lub do niej nie dotrzemy, to nie będziemy zbawieni.
Uroczystości obejmowały programy takie jak recytacja Koranu, elegie, pochwały i kazanie.
Imam jest szanowany za swoją odwagę, wiedzę, wiarę, uczciwość, niezłomne oddanie islamowi, głęboką lojalność wobec Proroka Mahometa (pzn), równe traktowanie wszystkich muzułmanów i hojność w przebaczaniu pokonanym wrogom.
Imam Ali (as) spoczywa w sanktuarium jego imienia w Nadżaf al-Ashraf w Iraku.


Info na podstawie: Serwis Biura Naczelnego Imama Polski

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Obchody rocznicy urodzin Proroka Muhammada (pzn) w Grodzisku Mazowieckim 2023


W niedzielę (1.10.2023) odbyło się spotkanie lokalnej grupy muzułmanów z okazji rocznicy urodzin Proroka Muhammada (pzn) i imama Dżafara al-Sadiqa (as), szóstego imama szyitów.  
Przygotowania do uroczystości rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej, a niektórzy wierni przybyli z odległych miast, aby pomóc miejscowym organizatorom w przygotowaniu Mawlid Al-Nabi.  
Gości przyjął i powitał naczelny imam Polski Jego Eminencja hojjatoleslam R. Rusnak, który wraz ze swoimi współpracownikami przedstawił im także organizację i dotychczasową działalność Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as).
Podczas swojego wystąpienia imam Rusnak,
który był gościem specjalnym tej uroczystości, wyraził nadzieję, że pomyślna współpraca społeczności muzułmańskiej z Islamskim Zgromadzeniem Ahl-ul-Bayt (as) będzie kontynuowana i pogłębiana. Podczas jego kazania wierzący mieli okazję poznać historię kształtowania się wiary muzułmańskiej na terenie Polski, oraz krótką biografię proroka Muhammada, niech spoczywa w pokoju. Nasz Imam przypomniał również swoim współwyznawcom o przemijaniu życia doczesnego, wzywając ich do przestrzegania podstaw wiary i aktywności na rzecz całej krajowej społeczności muzułmańskiej. A dalej wezwał ich do odnowienia wierności Szlachetnemu Prorokowi (pzn), podjęcia duchowej refleksji i szczerego nawrócenia.
W końcowej części ceremonii grupa nowo nawróconych muzułmanów miała zaszczyt spotkać się i rozmawiać z naczelnym imamem Polski szejkiem Rusnakiem.
To ważne wydarzenie religijne, jakim jest Mawlid Al-Nabi, było okazją do wspólnego spotkania i nawiązania nowych kontaktów, a także przyczyniło się do wzmocnienia więzi wewnątrz wspólnoty szyickiej.
Każdego roku w miesiącu Rabi al-Awwal, muzułmanie na całym świecie organizują różne ceremonie i programy, aby uczcić rocznicę urodzin ostatniego posłańca Boga.
Niech Miłosierny Bóg (słt) umożliwi nam wszystkim działanie na rzecz jedności, rozwoju i postępu Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as) oraz wzmacniania i pomyślności szyickiej wspólnoty muzułmańskiej pod przywództwem naszego duchowego przewodnika.


Info na podstawie: Serwis Biura Naczelnego Imama Polski

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ceremonie żałobne świętego miesiąca Muharrama i Dnia Aszury 2023 odbyły się w Warszawie

W dniach 18-29 lipca 2023 r. w Warszawie z udziałem Naczelnego Imama Polski oraz licznych wiernych, wyznawców szkoły Ahl al-Bayt (a.s.) odbyły się uroczystości żałobne z okazji rocznicy męczeństwa Imama Husseina (as) i obchody Dnia Aszury.
Muharram to pierwszy miesiąc w księżycowym kalendarzu Hidżry. Szyiccy muzułmanie na całym świecie podczas pierwszych dziesięciu dni Muharrama organizują specjalne ceremonie żałobne, aby upamiętnić rocznicę męczeństwa Imama Husajna (as), wnuka proroka Mahometa (as) i jego 72. lojalnych towarzyszy, którzy również zginęli śmiercią męczeńską.
Trzeci szyicki Imam (as) oraz niewielka grupa jego zwolenników i członków rodziny zostali zamęczeni przez tyrana tamtych czasów - Jazida Bin Muawiyę, w bitwie pod Karbalą dziesiątego dnia Muharrama (znanego jako Aszura) w roku 680 n.e.


Info na podstawie: Serwis Biura Naczelnego Imama Polski

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Uroczystość upamiętniająca rocznicę śmierci imama Chomeiniego w Grodzisku Mazowieckim


Grodzisk Mazowiecki, 3 czerwca 2023 r.
Grupa miejscowych muzułmanów i członków Zgromadzenia zorganizowała w piątek, 2 czerwca, uroczystość upamiętniającą 34. rocznicę śmierci Imama Chomeiniego. Czternasty dzień miesiąca Khordad w irańskim kalendarzu to rocznica śmierci zmarłego założyciela Republiki Islamskiej, ajatollaha Ruhollaha Mussawi Chomeiniego, lepiej znanego jako imam Chomeini.

Podczas tej ceremonii
Jego Eminencja Hojjat al-Islam Szejk Ryszard Ahmed Rusnak, naczelny imam Polski, wygłosił przemówienie na temat wymiarów osobowości Wielkiego Ajatollaha Imama Chomeiniego (ra). Wyjaśnił w nim wymiary osobowości i duchowości Imama Rahela zgodnie z wymogami racjonalnymi, religijnymi i doczesnymi, zwracając uwagę na religijne podstawy i wersety Koranu.

34 lata temu Ruhullah Mousavi Chomeini (ra), wielki przywódca rewolucji islamskiej, po 87 latach ciężkiej pracy i niestrudzonego życia zmarł, a Irańczycy zawsze pamiętają go jako prawdziwego przywódcę, który również inspirował miliony muzułmanów i uciskanych ludzi na całym świecie. Rocznica śmierci Imama Chomeiniego została upamiętniona nie tylko w Iranie, ale także w różnych regionach świata.


Info na podstawie: Serwis Biura Naczelnego Imama Polski

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

foto: ABNA24.com /foto: ABNA24.com

Stół Ramadan Iftar dla upamiętnienia Hadżi Szahina Hasanli w Warszawie


Warszawa. 11 kwietnia 2023 r.
Azerbejdżańska młodzież zorganizowała stół iftar w dniu upamiętniającym Hadżi Szahina Hasanli w Warszawie. W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób różnych narodowości. (Ramadan 1444-2023).
Gościem honorowym tego wydarzenia był Naczelny Imam Polski J.E. Hojjatoleslam Szejk Ryszard A. Rusnak.
Haji Shahin Hasanli czołowy azerbejdżański teolog i imam, zmarł 2 marca 2023 r. w wieku 48 lat.
Hasanli był jedną z najbardziej wpływowych postaci religijnych w kraju. Pełniąc funkcję imama w meczecie Mashadi Dadash w Baku, był także upoważnionym przedstawicielem Rady Muzułmanów Kaukazu
na dystrykt Nasimi. W 2001 roku został imamem meczetu Mashadi Dadash. Jego życiowym credo było zachowanie jedności muzułmanów Azerbejdżanu.
Hasanli, najbardziej autorytatywny i popularny duchowny kraju, był aktywny w życiu publicznym i miał wielki wpływ na całe społeczeństwo Azerbejdżanu.

Info na podstawie: Serwis Biura Naczelnego Imama Polski

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

foto: ABNA24.com / Hadi Chehreghani i abia.pl

Obchody 44. rocznicy zwycięstwa Rewolucji Islamskiej Iranu w Warszawie - 2023


Warszawa, 13.02. 2023 r.
Na zaproszenie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Islamskiej Republiki Iranu, J.E. Pana Dr Hosseina Gharibi, Naczelny Imam Polski J.E. Hojjatoleslam Szejk Ryszard A. Rusnak wziął udział w przyjęciu zorganizowanym z okazji 44. rocznicy zwycięstwa Rewolucji Islamskiej w Iranie. W wydarzeniu wzięli również udział członkowie Najwyższej Rady Islamskiej.
Uroczystość odbyła się 13 lutego 2023 r. w sali balowej Hotelu Regent Warsaw w Warszawie.

Każdego roku miliony Irańczyków w całym kraju obchodzą dziesięć dni obchodów rocznicy zwycięstwa rewolucji islamskiej z 1979 r., która położyła kres monarchii reżimu Pahlawi w tym kraju.

Dzień powrotu imama Chomeiniego do Iranu (1 lutego) wyznacza początek celebracji Dziesięciu Dni Fadżr (Dziesięć Dni Świtu), których kulminacją są wiece w rocznicę zwycięstwa rewolucji islamskiej 11 lutego.

Naród irański obalił reżim szacha Rezy Pahlawiego 44 lata temu, kończąc 2500 lat rządów monarchicznych w tym kraju.

Rewolucja islamska, na czele której stanął nieżyjący już imam Chomeini (1900-1989), ustanowiła nowy system polityczny oparty na islamskich wartościach i demokracji.

Info na podstawie: Serwis Biura Naczelnego Imama Polski

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


XXIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

26 stycznia 2023 r.
Centralne obchody XXIII Dnia Islamu odbyły się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) w  jezuickim Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmiało: "Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki".
Obok polskich muzułmanów, w wydarzeniu, które odbyło się w jezuickim Collegium Bobolanum, wzięli udział także ambasadorowie niektórych państw muzułmańskich akredytowani w Polsce – Turcji, Azerbejdżanu i Palestyny. Obecni byli członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, przedstawiciele różnych nurtów i stowarzyszeń muzułmańskich, działacze Instytutu Dialogu Dunaj, członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, zakonnicy, siostry zakonne i osoby zaangażowane w dialog lub zainteresowane nim.  M. in. udział wzięli też mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego Tomasz Miśkiewicz, imamowie z Ligi Muzułmańskiej, oraz zwierzchnik Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt, naczelny imam Polski ho
jjatoleslam szejk Ryszard Ahmed Rusnak.
Gospodarzem spotkania był bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i Delegat KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów.
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów zaaprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski. Organizację tego wydarzenia Episkopat powierzył Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch religii w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.
Na czele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów stoją obecnie: prof. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodnicząca ze strony katolickiej i Rafał Berger, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej.
Regularne obchody Dnia Islamu odbywają się także w Lublinie i Krakowie (od 2004 r.), a okazyjne w Olsztynie (2001), Opolu (2002) i Poznaniu (2008).

Info na podstawie: eKAI/Rada KEP ds. Ekumenizmu/ Serwis Biura Naczelnego Imama Polski

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Foto abia.pl, IRNA, Leader.ir,


VII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Światowego Zgromadzenia Ahl al-Bayt (as) w Teheranie


TEHERAN. W czwartek,1 września 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Iranu w Teheranie rozpoczął się VII wielki Szczyt elit świata szyickiego, czyli Zgromadzenia Ogólnego Światowego Zgromadzenia AhlulBayt (as) z udziałem licznych delegatów z Iranu i ze 117 krajów z całego świata.

Tegoroczne VII Zgromadzenie Ogólne Światowego Zgromadzenia AhlulBayt (as) odbywało się pod hasłem
„AhlulBayt (as), oś racjonalności, sprawiedliwości i godności”. To motto zostało wybrane w oparciu o aktualne warunki regionu i świata.”
Tradycyjnie w obradach Zgromadzenia nie zabrakło obecności delegacji z Polski, której przewodniczył Naczelny Imam Polski, Jego Eminencja Hojatoleslam Szejk Ryszard Ahmed Rusnak, będący od prawie 30. lat aktywnym uczestnikiem obrad tego szlachetnego forum i najważniejszej na świecie organizacji szyickiego islamu.

Uroczystego otwarcia VII Zgromadzenia Ogólnego dokonali sekretarz generalny Światowego Zgromadzenia AhlulBayt (as) ajatollah Reza Ramezani oraz prezydent Islamskiej Republiki Iranu ajatollah dr Seyyed Ebrahim Raisi.
Wieczorem w Klubie Dyplomatycznym MSZ odbyło się spotkanie uczestników VII Zgromadzenia Ogólnego z Ministrem Spraw Zagranicznych Iranu Hosseinem Amirem-Abdollahianem.
Podczas tego spotkania dyskutowano o najnowszych możliwościach i wyzwaniach świata islamskiego.
W sobotę 3 września, grupę członków VII Szczytu Światowego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as) w swojej siedzibie w Teheranie przyjął Najwyższy Przywódca Iranu Wielki Ajatollah Seyyed Ali Chamenei.

W niedzielę 4 września zagraniczni uczestnicy VII Szczytu udali się drogą lotniczą do Sanktuarium Ósmego Imama Rezy w świętym mieście Meszhedzie
(Mashhad), w północno-wschodniej części Iranu.

Źródło: -   Serwis Biura Naczelnego Imama Polski

więcej informacji:
https://en.abna24.com/service/2584/1


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Foto abia.pl

Ceremonie żałobne świętego miesiąca Muharrama i Dnia Aszury odbyły się w Warszawie


30.07 -  8.08.2022,

W Warszawie szyicka wspólnota muzułmańska organizowała uroczystości żałobne z okazji rocznicy męczeństwa Imama Husseina (as).
Muharram to pierwszy miesiąc w księżycowym kalendarzu Hidżry. W tym roku rozpoczął
się w sobotę 30 lipca.
Szyiccy muzułmanie na całym świecie podczas pierwszych dziesięciu dni Muharrama organizują specjalne ceremonie żałobne, aby upamiętnić rocznicę męczeństwa Imama Husajna (as), wnuka proroka Mahometa (as) i jego 72. lojalnych towarzyszy,
którzy również zginęli śmiercią męczeńską.
Trzeci szyicki Imam (as) oraz niewielka grupa jego zwolenników i członków rodziny zostali zamęczeni przez tyrana tamtych czasów - Jazida Bin Muawiyę, w bitwie pod Karbalą dziesiątego dnia Muharrama (znanego jako Aszura) w roku 680 n.e.

Źródło:
-   Serwis Biura Naczelnego Imama Polski


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Foto abia.pl

Obchody 33. rocznicy śmierci Imama Chomeiniego (ra) w Pruszkowie


3 czerwca 2022,
W piątek 3 czerwca br., odbyła się ceremonia upamiętniająca 33. rocznicę śmierci Imama Chomeiniego zorganizowana przez Biuro Naczelnego Imama Polski w Pruszkowie.
Wielki Ajatollah Seyed Ruhollah Musawi Chomeini (1902-1989), lepiej znany jako Imam Chomeini, był duchownym muzułmańskim i Marja (religijnym źródłem naśladowania), oraz przywódcą politycznym Rewolucji Islamskiej w Iranie w 1979 r., która obaliła Mohammada Rezę Pahlavi, ostatniego szacha Iranu.
Imam spędził prawie 15. lat na wygnaniu w Turcji, Iraku i Francji, skąd przewodził narastającemu ruchowi oddolnemu, który ostatecznie położył kres 2500-leciu rządów monarchicznych w Iranie.
Po zwycięstwie rewolucji Imam Chomeini został Najwyższym Przywódcą Iranu
najważniejszą postacią w systemie politycznym nowej Republiki Islamskiej aż do jego śmierci w 1989 r. Napisał wiele prac na temat Fiqh (prawoznawstwa), filozofii islamskiej i mistycyzmu.
Imam Chomeini został zapamiętany jako pionier nowej ery w historii Iranu. Epoki, która położyła za sobą stulecia monarchii i zburzyła wewnętrzną i zagraniczną politykę szacha, zastępując ją systemem politycznym, który próbuje rządzić krajem w oparciu o motto niezależności od Zachodu.
Imam Chomeini zmarł 3 czerwca 1989 roku w wieku 87 lat.
Co roku z tej okazji na całym świecie, oraz w okazałym mauzoleum Imama Chomeiniego w południowym Teheranie, odbywa się uroczystość upamiętniająca, w której uczestniczą liczne rzesze żałobników.
Tradycyjnie podczas tego wielkiego wydarzenia okolicznościowe przemówienie wygłosił przywódca Rewolucji Islamskiej, ajatollah Seyed Ali Chamenei.
Uroczystości w Polsce przewodniczył Jego Eminencja Hojjatoleslam Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.

Źródło: -   Serwis Biura Naczelnego Imama Polski


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Rocznica urodzin Imama Alego obchodzona w Pruszkowie


16 lutego 2022,
Rocznica urodzin Imama Alego obchodzona w Biurze Naczelnego Imama Polski w Pruszkowie 1443-2022.
Ali bin Abi Talib (
علي بن أبي طالب) znany jako Imam Ali (niech spoczywa w pokoju) (ur. 23 BH/600 - zm. 40/661) jest pierwszym imamem ze wszystkich gałęzi szyickich muzułmanów. Imam Ali (a) był kuzynem i zięciem Proroka (pzn), mężem Lady Fatimy (a), ojcem Imama al-Hasana (a) i Imama al-Husajna (a). Reszta Imamów szyickich to jego potomkowie. Urodził się w świętym Domu Kaaba w Mekce, w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Cudowna okoliczność narodzin Imama Alego (a) wskazuje nam na jego wyjątkową pozycję w stosunku do Boga (SWT).
Imam Ali s) był pierwszą osobą, która uwierzyła w islam i
pierwszą ręką proroka Mahometa (pzn) na wszystkich etapach głoszenia i propagowania islamu. Uważany jest przez muzułmanów za symbol sprawiedliwości i odwagi. W irańskim kalendarzu rocznicę urodzin pierwszego szyickiego imama nazwano Dniem Ojca.
Prorok Muhammad (pzn) powiedział o Imamie Alim (s): „Jestem Miastem Wiedzy, a Ali jest jego bramą”.
Muzułmanie szyici i inni obchodzą rocznicę urodzin Imama Alego (s) 13 dnia księżycowego miesiąca Radżab (który wypadał 15 lutego tego roku).
Uroczystości przewodniczył J.E. Hojjatoleslam Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.

Źródło: -   Serwis Biura Naczelnego Imama Polski
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Obchody 41. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej Iranu w Warszawie

We wtorek 11.02.2020 r., Ambasada Iranu w Warszawie zorganizowała ceremonię upamiętniającą 41. rocznicę zwycięstwa rewolucji islamskiej.
Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz państwowych i samorządowych, instytucji kulturalnych, społecznych i religijnych, a także krajowych mediów. Tradycyjnie, do udziału w uroczystości zaproszeni zostali naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak oraz członkowie Najwyższej Rady Islamskiej.

Przypadająca 11 lutego Rocznica Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej to  święto narodowe Iranu. Upamiętnia ono wydarzenia z 1979 roku, w czasie których Naród irański obalił reżim szacha Rezy Pahlaviego, kończąc tym 2500 lat rządów monarchicznych w tym kraju.

Rewolucja Islamska pod przewodnictwem Imama Chomeiniego ustanowiła nowy system polityczny oparty na wartościach islamskich i demokracji.
Każdego roku Irańczycy obchodzą rocznicę rewolucji islamskiej od 1 do 11 lutego, znaną jako ceremonie Dziesięciodniowego Fajr (Świt).


Źródło: -   Serwis Biura Naczelnego Imama Polski
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jubileuszowe XX obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce

26 stycznia 2020 r.
Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego braterstwa” obchodzony był 26 stycznia 2020 r.,  XX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Podczas centralnych obchodów, które odbyły się w  jezuickim Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, spotkali się przedstawiciele obydwu religii. Inicjatywa polskiego Episkopatu o ustanowieniu Dnia Islamu jest pionierską w skali światowej.
W obchodach udział wzięli m. in. mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Rady Imamów mufti Ligi Muzułmańskiej Nedal Abu Tabaq, zwierzchnik Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt naczelny imam Polski szejk Ryszard Ahmed Rusnak, Ambasador Republiki Indonezji Siti Nugraha Mauludiah, przedstawiciel ambasady Iranu, członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, przedstawiciele muzułmanów w Polsce, a także przedstawiciele świata akademickiego, księża i siostry zakonne.
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów zaaprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski. Organizację tego wydarzenia Episkopat powierzył Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski. Obecnie na jego czele stoi bp Henryk Ciereszko.
Na czele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów stoją obecnie: prof. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodnicząca ze strony katolickiej i Rafał Berger, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej.
Regularne obchody Dnia Islamu odbywają się także w Lublinie i Krakowie (od 2004 r.), a okazyjne w Olsztynie (2001), Opolu (2002) i Poznaniu (2008).

Źródło: -  eKAI oraz  Serwis Biura Naczelnego Imama Polski
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Foto abia.pl

Naczelny Imam Polski z oficjalną wizytą w Iranie


25.06.2019,
TEHERAN. Na zaproszenie lokalnych instytucji religijnych i edukacyjnych przebywał z roboczą wizytą w Iranie naczelny imam Polski Jego Eminencja Hojjatoleslam Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.
W ramach
kilkudniowej oficjalnej wizyty szejk Rusnak odbył wiele spotkań z przedstawicielami irańskich organizacji religijnych, kulturalnych  i edukacyjnych, podczas których omówiono zakres współpracy dwustronnej w dziedzinie edukacji religijnej, oraz problematykę uboju rytualnego i certyfikacji halal w naszym kraju.
Obie strony rozmów wyraziły nadzieję, że dotychczasowa pomyślna współpraca Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as) z powiązanymi instytucjami w Iranie będzie kontynuowana i pogłębiana.

Źródło:
- Serwis Biura Naczelnego Imama Polski
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego