Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt (a.s)

Idź do spisu treści

Menu główne

Wydarzenia


Obchody 40. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej Iranu w Warszawie

W piątek, 8.02.2019 r. w hotelu Regent w Warszawie, odbyła się uroczystość z okazji święta narodowego Islamskiej Republiki Iranu - 40. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz państwowych, instytucji kulturalnych, społecznych i religijnych oraz mediów. Tradycyjnie, do udziału w uroczystości zaproszeni zostali również naczelny imam Polski Jego Eminencja Szejk Ryszard Ahmed Rusnak i członkowie Najwyższej Rady Islamskiej.
Przypadająca 11 lutego Rocznica Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej to  święto narodowe Iranu. Upamiętnia ono wydarzenia z 1979 roku, w czasie których obalono brutalny reżim szacha Mohammada Rezy Pahlawi, położono kres trwającym 2500 lat rządom monarchicznym oraz ustanowiono nowy system polityczny oparty na wartościach islamskich i religijnej demokracji, czyli Republikę Islamską.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photo. ABNA24.com - Hamid AbediDelegacja z Polski na Międzynarodowym Kongresie w Iranie


QUM. 17.05.2018 r.
Sekretariat Biura Naczelnego Imama Polski podaje do wiadomości, iż w dniach 10-13 maja 2018 roku, odbył się  w świętych miastach Iranu Qum i Meszhedzie "Międzynarodowy Kongres na temat Roli Szkoły Szyickiej w Powstawaniu i Rozwoju Nauk Islamskich".
Wśród uczestników nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego kraju pod przewodnictwem naczelnego imama Polski.
Dzięki łasce Boga i dzięki błogosławieństwu Imama Mahdiego (
a), zorganizowany został Kongres pod auspicjami Wielkiego Ajatollaha Nasera Makarema Shiraziego.
Wzięło w nim udział ponad 120. (z 50 krajów świata) najwybitniejszych szyickich i sunnickich uczonych, myślicieli i orientalistówi, z których wielu wygłaszało wykłady i składało do nich dokumenty w ramach dziewięciu wyspecjalizowanych komisji. Na zakończenie Kongresu każda z grup naukowych podsumowała wyniki prac swoich komisji i przedstawiła opracowane przez siebie naukowe sugestie. Naukowe wsparcie kongresu zapewniła liczna grupa seminaryjnych islamskich uczonych i profesorów podczas 110. sesji przedkongresowych.
Tradycyjnie, w czasie swego pobytu, Szejk Rusnak odbył szereg spotkań z ważnymi osobistościami instytucji religijnych i kulturalnych Iranu, m. in. z sekretarzem generalnym Światowego Zgromadzenia Ahlul Bayt (as) Ajatollahem Mohammedem Hassanem Akhtarim, oraz udzielił kilku wywiadów przedstawicielom mediów (kanałów telewizyjnych, rozgłośni radiowych i prasy). Tematem tych spotkań były współpraca i realizacja wspólnych projektów religijno-kulturalnych i edukacyjnych.
Polska delegacja odwiedziła też święte sanktuaria w Qum (Hazrat-e Masoumeh i Jamkaran) i Meszhedzie (ósmego imama Rezy).
Naczelny imam Polski Jego Eminencja Szejk Ryszard Ahmed Rusnak, był również uczestnikem spotkania w Teheranie z Wielkim Ajatollahem Seyyedem Alim Chameneim.
Podczas tego spotkania przywódca rewolucji islamskiej Ajatollah Seyyed Ali Chamenei powiedział, że najważniejszymi potrzebami współczesnego świata islamu są: "Jedność i integralność" oraz "poważna walka o postęp naukowy we wszystkich dziedzinach nauk". Podkreślił, że: "Dziś" przebudzenie "zaszło w świecie islamu i pomimo zachodnich wysiłków, by temu zaprzeczyć, to przebudzenie otwiera podstawy dla większej skłonności do islamu i zwiastuje lepszą przyszłość".   


Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody 39. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej Iranu w Warszawie


W piątek, 9.02.2018 r. w Warszawie, odbyła się uroczystość z okazji święta narodowego Islamskiej Republiki Iranu - 39. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz państwowych, instytucji kulturalnych, społecznych i religijnych oraz mediów. Tradycyjnie, do udziału w uroczystości zaproszeni zostali również naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak i członkowie Najwyższej Rady Islamskiej.

Przypadająca 11 lutego Rocznica Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej to  święto narodowe Iranu. Upamiętnia ono wydarzenia z 1979 roku, w czasie których obalono brutalny reżim szacha Mohammada Rezy Pahlawi, położono kres trwającym 2500 lat rządom monarchicznym oraz ustanowiono nowy system polityczny oparty na wartościach islamskich i religijnej demokracji, czyli Republikę Islamską.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Naczelny Imam Polski na międzynarodowej konferencji w Iranie


28.11.2017,
TEHERAN. Na zaproszenie Światowego Zgromadzenia Przebudzenia Islamskiego ponownie przebywał w Iranie naczelny imam Polski Jego Eminencja Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.
Głównym celem wizyty zwierzchnika polskiej wspólnoty szyickiej był udział w w dwudniowej Światowej Konferencji Miłośników domu Apostoła Boga (SAW) w Teheranie (The Worldwide Conference on Lovers of Ahl al-Bayt (AS) and Takfiris Issue), w  której uczestniczyło  ponad 500 szyickich i sunnickich uczonych świata muzułmańskiego z 94 krajów.
Jak podkreślił w wywiadzie dla reporterów rzecznik irańskiego MSZ - Bahram Qasemi: "Organizowanie zgromadzeń i spotkań elit świata islamskiego oraz rozmów z nimi może pomóc w zjednoczeniu i dalszej poprawie przyjaznych stosunków krajów islamskich. Takie zgromadzenia będą też chronić świat islamu i będą skuteczne w łączeniu narodów muzułmańskich".
Teherańska Konferencja zakończyło się wspólną deklaracją, ​​w której podkreślono potrzebę uznania i promowania zasad i nauk czystego islamu oraz walki z jego błędnymi odmianami.
Naczelny Imam Polski był też gościem wielkiego ajatollaha Seyyeda Alego Chamenei
najwyższego przywódcy Iranu.
Następnie, wraz z zaproszonymi uczonymi, przybył do Mashhadu, aby odwiedzić święte sanktuarium Imama Rezy (AS), a także wziąć udział w drugiej konferencji i wizycie u Wielkiego Kustosza Astan Quds Razavi
ajatollaha Raisi.
Na zakończenie wizyty w Iranie, imam Rusnak spotkał się z kierownictwem Światowego Zgromadzenia Ahl ul-Bayt (AS), w tym z jego szefem ajatollahem Mohammedem H. Akhtarim. Podczas tego spotkania poruszono sprawy relacji dwustronnych oraz pogarszającej się sytuacji muzułmanów w Polsce i Europie w kontekście ostatnich wydarzeń.

Źródło: tekst i foto - Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naczelny Imam Polski z wizytą w Iranie


10.10.2017,
TEHERAN. Na zaproszenie edukacyjnych instytucji religijnych i z okazji celebracji miesiąca Muharrama przebywał w Iranie naczelny imam Polski Jego Eminencja Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.
W planie wizyty dostojnego gościa były miasta Teheran, Qum, Mashhad Ardehal i Kashan, gdzie odwiedził on ważne miejscowe sanktuaria religijne oraz brał udział w uroczystościach związanych z obchodami miesiąca Muharrama upamiętniającymi męczeńską śmierć Imama Husseina (as) w roku 680 n.e.

W miejscowości Mashhad Ardehal, w prowincji Isfahan, znajduje się miejsce pochówku Sultana Alego, syna piątego Imama Muhammada al-Baqira (as).
Podczas spotkań szejka Rusnaka z przedstawicielami organizacji religijnych w Iranie omówiono też współpracę w dziedzinie edukacji religijnej, oraz wymianę doświadczeń w kontaktach i kooperacji między organizacjami religijnymi w obydwu krajach.  

Źródło:
tekst i foto - Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody Eid Al-Ghadir w Pruszkowie


PRUSZKÓW. W sobotę, 9 września 2017 r. odbyło się coroczne spotkanie muzułmanów z okazji Eid al-Ghadir.
Po recytacji wersetów z Koranu, Malam Ahmad Mohammadi wygłosił wykład na temat osobowości i cnót Imama Alego (as), oraz wymienił liczne źródła i narracje dotyczące wydarzenia Ghadir. Krótko objaśnił znaczenie Ghadiru i jego doniosłość. Przedstawił również przesłanie naszego szlachetnego Proroka (saw) do Ummy (wspólnoty), co do swego następcy, jako jej przywódcy po nim.
Podczas ceremonii zaprezentowano wiele piosenek i wierszy nawiązujących do Eid al-Ghadir.

Malam Ahmad Mohammadi odczytał też list Jego Eminencji Szejka R. Ahmeda Rusnaka
 duchowego przywódcy społeczności szyickiej w Polsce, do uczestników tej uroczystości.

Jego Eminencja Szejk R. Ahmed Rusnak w swoim liście, m. in. przypomniał wiernym, że Eid al Ghadir należy do ważnych i radosnych Świąt muzułmanów szyitów. Jak dodał;
"wydarzenie Ghadir jest podstawą Imamatu i dlatego wszyscy musimy pielęgnować ten dzień. Jest on też dniem naszego posłuszeństwa i wierności Imamowi Alemu ibn Abu Talibowi (as). […] Kwestia Ghadir tworzy podstawę systemu wierzeń szyitów. Wierzymy w Imama Alego (as) jako prawowitego władcę islamskiej  Ummy po Świętym Proroku (saw). Jak przypominał nam kiedyś ajatollah al-ozma Alavi Gorgani: Błogosławieństwo Wilayah to największe błogosławieństwo Boga dla ludzkości i dlatego musimy znać jego wartość. Stąd wyrażamy nadzieję, że kwestia wilayah (czyli opiekuństwa i przewodnictwa) Imama Alego i Ahl-ul-Bayt (as) będzie łączyć wszystkich muzułmanów. Jest też naszą nadzieją, insha Allach,  że pewnego dnia wszyscy muzułmanie świata będą wspólnie obchodzić dzień Eid al-Ghadir i świętować go tak jak na to zasługuje”.     

W szyickich hadisach, rocznicę tę nazywano też "Eid Allah al-Akbar" (największy Eid Boga). Szyiccy muzułmanie uroczyście obchodzą ten dzień na całym świecie. Tego dnia bowiem, według przekazów tradycji, na rozkaz Boga,  Święty Prorok (saw) wyznaczył Alego ibn Abu  Taliba (as) jako swego następcę, kalifa i Imama wspólnoty muzułmańskiej.

Wydarzyło się to podczas
Hajjat al Wida' Proroka (saw), czyli jego Pielgrzymki Pożegnalnej, w dniu 18 Dhul al-Hidżdża w kalendarzu islamskim (czyli 10 marca 632 r. n.e.) w miejscu o nazwie Ghadeer Khum, znajdującym się w odległości około jednej mili od Mekki, w drodze do Medyny. Święty Prorok (saw), zatrzymał się tam, aby złożyć towarzyszącym mu w drodze z Mekki pielgrzymom, to doniosłe oświadczenie. Po jego wygłoszeniu, Prorok (saw) wezwał wszystkich pielgrzymów do złożenia przysięgi lojalności wobec Alego (as) i złożenia mu gratulacji.

Źródło:
Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody Międzynarodowego Dnia Quds w Warszawie


Czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Huseyniya Fatimy Zahry w Warszawie. Z udziałem J. E. Pana Ambasadora Ramina Mehmanparasta, dyplomatów z Islamskiej Republiki Iranu, Iraku, Syrii, Pakistanu oraz licznie przybyłych gości, odbyła się doroczna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Quds.
Jaum al-Quds
wyznaczony został przez Imama Chomeiniego (ra),  który w  1979 r., zadeklarował by każdego roku, ostatni piątek świętego miesiąca Ramadanu obchodzić jako Dzień Quds, w którym muzułmanie na całym świecie łączyliby się w solidarności przeciw okupacji ziem palestyńskich przez Izrael.
Każdego roku miliony ludzi na całym świecie organizują demonstracje poparcia dla narodu palestyńskiego i sprzeciwu wobec okupacji terytoriów palestyńskich.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody XXVIII Rocznicy  Śmierci Imama Chomeiniego (ra) w Warszawie


1 czerwca 2017 r.
Warszawa - Fatima Zahra Hussayniya. Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt (as) zorganizowało doroczną uroczystość z okazji XXVIII Rocznicy  Śmierci Imama Chomeiniego (ra). Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Jego Ekscelencja Pan Ramin Mehnamparast  - Ambasador Islamskiej Republiki Iranu, Ambasador Republiki Iraku, dyplomaci z krajów muzułmańskich i naczelny imam Polski Jego Eminencja Ryszard Ahmed Rusnak,  zwierzchnik  Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt as).

W swoim okolicznościowym rozważaniu, J. Em. Szejk Rusnak przypomniał postać Imama Chomeiniego (ra) i najważniejsze wydarzenia związane z jego działalnością.
Jego Eminencja stwierdził również, że: „wpływ nauk i dokonań Imama dotyczył nie tylko Iranu, ale też niemal każdego kraju gdzie żyją muzułmanie”. Dodał również, że: „Imam był inspiracją dla milionów muzułmanów i pamięć o nim jest żywa do dziś”.

Imam Ajatollah Ruhollah Musawi Chomeini zmarł w Teheranie w dniu 3 czerwca 1989 r., w wieku 89 lat
.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody Eid Al-Mab'ath w Warszawie


24.04.2017 r.
Warszawa - Fatima Zahra Hussayniya. Z udziałem J. E. Pana Ambasadora Ramina Mehmanparasta, dyplomatów z Islamskiej Republiki Iranu. Syrii, Iraku, Pakistanu, Azerbejdżanu oraz licznie przybyłych gości, odbyła się religijna uroczystość z okazji Eid Al-Mab'ath.
Muzułmanie, niemal na całym świecie, świętują rocznicę Eid al Mab'ath, dzień wyznaczenia Muhammada bin Abdullaha (saw) jako proroka Islamu w siódmym wieku n.e.
W części oficjalnej, okolicznościowe kazanie wygłosił przewodniczący Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (AS) naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak. Nawiązując do obchodów tego święta, powiedział: „Dzisiejsze Święto Mab'ath jest świętem dla wszystkich ludzi, nie tylko dla muzułmanów. Ponieważ urodziny któregoś z proroków i rocznica powołania każdego proroka jako posłańca Boga są świętem dla całej ludzkości. Jako muzułmanie, powinniśmy wysoce cenić to boskie błogosławieństwo. Powinniśmy je ponownie rozważyć i spróbować wyciągnąć naukę z wielkiego wydarzenia Mab'ath.
Co więcej, jako muzułmanie, jesteśmy zobowiązani do kontynuowania przekazywania przesłania islamu następnym pokoleniom”.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naczelny imam Polski na obchodach 38. Rocznicy Rewolucji Islamskiej w Iranie


15.02.2017 r.

TEHERAN
WARSZAWA. Naczelny imam Polski Jego Eminencja Szejk Ryszard Ahmed Rusnak powrócił z dwutygodniowej wizyty w Iranie. Na zaproszenie irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych i instytucji publicznych wziął udział w państwowych obchodach 38. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej przypadającej w dniu 11 lutego br.
Uroczystości związane ze świętem narodowym Iranu miały w całym kraju charakter masowy. Setki tysięcy osób uczestniczyło w głównych manifestacjach w Teheranie na placu Wolności (Azadi Square), gdzie prezydent Republiki dr Hassan Rouhani wygłosił do zebranych przemówienie.
Miastami na trasie wizyty naczelnego imama Polski były Teheran, Qum i Isfahan. Tam też odwiedził najważniejsze miejscowe meczety i ośrodki islamskie, oraz odbył szereg rozmów z przedstawicielami instytucji religijnych; wziął także udział w dwóch seminariach naukowych.


Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uroczystość żałobna upamiętniająca ajatollaha Rafsandżaniego odbyła się w Warszawie


10 stycznia 2017-22:30
Warszawa - Fatima Zahra Hussayniya. Uroczystość żałobna poświęcona pamięci zmarłego byłego prezydenta Iranu i przewodniczącego Rady Nadzorującej, śp. Ajatollaha Alego Akbara Haszemi Rafsandżaniego, odbyła się we wtorek 10 stycznia 2017 r. w Warszawie.

W ceremonii wzięło udział wielu Ambasadorów i dyplomatów z różnych krajów akredytowanych w Polsce, a także liczni przedstawiciele organizacji społecznych, kulturalnych oraz duchowieństwa.
Wśród zaproszonych gości, obecny był zwierzchnik polskiej społeczności szyickiej, szejk Ryszard Ahmed Rusnak, który w swoim wystąpieniu przypomniał postać zmarłego ajatollaha Rafsandżaniego, jego rolę w Rewolucji Islamskiej z 1979 r., jak również opowiedział zebranym o wrażeniach ze swoich spotkań z śp. irańskim politykiem.
Ajatollah Rafsandżani zmarł na atak serca w szpitalu w Teheranie w dniu 8 stycznia 2017 r., w wieku 82 lat.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody Eid Al-Ghadir w Warszawie


19 września 2016 r. w Huseiniji Fatimy Zahry w Warszawie, z udziałem  Pana Ambasadora Republiki Iraku, dyplomatów z Islamskiej Republiki Iranu, Iraku, Jemenu, Afganistanu oraz licznie przybyłych gości, odbyła się coroczna uroczystość z okazji Eid al.-Ghadir.
Jego Eminencja Szejk R. Ahmed Rusnak
 duchowy przywódca społeczności szyickiej w Polsce, w swoim rozważaniu nawiązał do genezy święta Al-Ghadir i objaśnił najważniejsze kwestie związane z historycznymi i koranicznymi aspektami tego niezwykle ważnego dla wspólnoty muzułmańskiej wydarzenia.
Eid al Ghadir należy do  ważnych i radosnych Świąt muzułmanów szyitów, które przypada w 18. dniu miesiąca Dhul Hijja w księżycowym kalendarzu Hidżry.  
W szyickich hadisach, tę rocznicę nazywano też "Eid Allah al-Akbar (największy Eid Boga). Szyiccy muzułmanie uroczyście obchodzą ten dzień na całym świecie.
Tego dnia bowiem, według przekazów tradycji, na rozkaz Boga Święty Prorok (s.w.a.)* wyznaczył Alego ibn Abi Taliba (as) jako swego następcę, kalifa i Imama wspólnoty muzułmańskiej. Wydarzyło się to podczas Hajjat al Wida' Proroka (s.w.a.)  (czyli Pielgrzymki Pożegnalnej), w 10. roku Hidżry/632 naszej ery.   


Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody Międzynarodowego Dnia Quds w Warszawie


W czwartek, 30 czerwca 2016 r. w Huseiniji Fatimy Zahry w Warszawie, z udziałem J. E. Pana Ambasadora Ramina Mehmanparasta, dyplomatów z Islamskiej Republiki Iranu, Iraku, Palestyny, Afganistanu oraz licznie przybyłych gości, odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Quds.
Jaum al-Quds
wyznaczony został przez Imama Chomeiniego (ra),  który 7 sierpnia  1979 r., zadeklarował by każdego roku, ostatni piątek świętego miesiąca Ramadanu obchodzić jako Dzień Quds, w którym muzułmanie na całym świecie łączyliby się w solidarności przeciw okupacji ziem palestyńskich przez Izrael.
Każdego roku miliony ludzi na całym świecie organizują demonstracje poparcia dla narodu palestyńskiego i sprzeciwu wobec okupacji terytoriów palestyńskich.
W części oficjalnej, okolicznościowe kazanie wygłosił  naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.
Jego Eminencja podkreślił, że: „Międzynarodowy Dzień Quds wykracza poza obszar Palestyny, mając na względzie obronę wszystkich uciskanych ludzi na świecie, bo pomoc ludziom uciskanym, gdziekolwiek się znajdują, jest moralną i religijną powinnością”.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody XXVII Rocznicy  Śmierci Imama Chomeiniego (ra) w Warszawie i Pruszkowie


W czwartek, 2 czerwca 2016 r. w Irańskim Centrum Kultury w Warszawie, Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt (as) zorganizowało doroczną uroczystość z okazji XXVII Rocznicy  Śmierci Imama Chomeiniego (ra). Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Jego Ekscelencja Pan Ramin Mehnamparast  - Ambasador Islamskiej Republiki Iranu, Ambasador Republiki Iraku i liczni dyplomaci z krajów muzułmańskich oraz Jego Eminencja  Szejch-ul-Islam Ryszard Ahmed Rusnak,  zwierzchnik  Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt as).
W swoim  okolicznościowym kazaniu J. Em. Szejk Rusnak nakreślił postać Imama Chomeiniego (ra), najważniejsze wydarzenia w jego biografii i działalności.  Przedstawił też tło historyczne i przyczyny wybuchu Rewolucji Islamskiej w Iranie w 1979 r., a także rolę i wpływ Imama Chomeiniego (ra) na jej przebieg i zwycięstwo.
Jego Eminencja stwierdził ponadto, że: „rewolucja zmieniła Iran w niepodległe państwo z pozytywnymi zmianami we wszystkich aspektach życia jego mieszkańców”. Dodał również, że:
[Imam] wskazał  nam, czym jest islam i co jest istotą jego nauk. Dzięki niemu mogliśmy spojrzeć na islam z innej perspektywy i zaczęliśmy lepiej go rozumieć”.
Wcześniej, podobna uroczystość odbyła się także w Pruszkowie.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody rocznicy urodzin Imama Mahdiego (as)
15 Shabana w Warszawie


W niedzielę, 22.05. 2016 r. w Irańskim Centrum Kultury w Warszawie, z udziałem ministra spraw wewnętrznych Islamskiej Republiki Iranu Pana Abdolreza Rahmani Fazli, dwóch wiceministrów tego resortu, ambasadorów Iranu i Iraku, oraz licznie przybyłych gości, odbyła się religijna uroczystość z okazji rocznicy urodzin Imama Mahdiego (as) 15 Shabana.
Wśród zaproszonych gości obecny był także przewodniczący Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (AS) naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.
W swoim wystąpieniu Jego Eminencja podkreślił, że:
„Powrót Jezusa (as) w momencie ponownego pojawienia się imama Mahdiego (as) i jego współpraca ze świętym Imamem w jego światowej rewolucji została jasno i bezspornie wyrażona w kontekście islamskich hadisów.  Myśliciele religii objawionych, w tym islamu i chrześcijaństwa, powinni przedstawić swoje słuszne i prawdziwe poglądy na temat przyszłości świata, aby wspólnie stawić czoła wszelkim zagrożeniom dla światowego pokoju i sprawiedliwości”.

Omawiając sytuację społeczności muzułmańskiej w naszym kraju,  naczelny imam Polski stwierdził: ”Szyizm i wspólnota szyicka w Polsce nie są jeszcze silne, ale ambitne i coraz bardziej aktywne! Aby mogły tu przetrwać potrzeba wysiłku i aktywności wszystkich żyjących w  tym kraju ludzi wierzących i zwolenników Ahlulbayt, niezależnie od ich przynależności etnicznej i narodowej”.
Na koniec : ” wszystkim muzułmanom, wszystkim miłującym wolność i pragnącym prawdy, wszystkim tym, którzy tęsknią za przyjściem obiecanego Zbawiciela ludzkości, składam szczere gratulacje z okazji tego błogosławionego dnia”.  

Następnie, 23.05. 2016 r., delegacja irańskich ministrów SW uczestniczyła w rozmowach z ministrem Mariuszem Błaszczakiem, a także w podpisaniu  umowy o współpracy obu krajów w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w szczególności przestępstw o charakterze zorganizowanym w skali międzynarodowej.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody Eid Al-Mab'ath w Warszawie


W czwartek, 5 maja 2016 r. w Irańskim Centrum Kultury w Warszawie, z udziałem J. E. Pana Ambasadora Ramina Mehmanparasta, dyplomatów z Islamskiej Republiki Iranu. Syrii, Iraku, Jemenu, Azerbejdżanu oraz licznie przybyłych gości, odbyła się religijna uroczystość z okazji Eid Al-Mab'ath.
W części oficjalnej, okolicznościowe kazanie wygłosił przewodniczący Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (AS) naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody 37. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej Iranu w Warszawie

We wtorek, 10.02.2016r. w hotelu Warsaw Mariott w Warszawie, odbyła się uroczystość z okazji święta narodowego Islamskiej Republiki Iranu - 37. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz państwowych, instytucji kulturalnych, społecznych i religijnych oraz mediów. Tradycyjnie, do udziału w uroczystości zaproszeni zostali również naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak i członkowie Najwyższej Szyickiej Rady Islamskiej.

Przypadająca 11 lutego Rocznica Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej to  święto narodowe Iranu. Upamiętnia ono wydarzenia z 1979 roku, w czasie których obalono brutalny reżim szacha Mohammada Rezy Pahlawi, położono kres trwającym 2500 lat rządom monarchicznym oraz ustanowiono nowy system polityczny oparty na wartościach islamskich i religijnej demokracji, czyli Republikę Islamską.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody XVI Dnia Islamu  w Kościele katolickim


26.01.2016 r. Warszawa. Tegoroczne hasło Dnia Islamu brzmiało: "Chrześcijanie i muzułmanie razem wobec przemocy popełnianej w imię religii". Nawiązywało do ataków terrorystycznych dokonywanych w ubiegłym roku Paryżu przez terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego.
Organizatorami wydarzenia były: komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP, Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej i Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów.
Jak, corocznie, w obchodach Dnia Islamu, m. in. udział wziął również przedstawiciel wspólnoty szyickiej naszego kraju, naczelny imam Polski, J.Em. Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.
Na zakończenie odczytano fragmenty z Biblii i Koranu poświęcone miłości bliźniego i postawie przebaczenia. Wyznawcy obu religii odmówili także swoje modlitwy oraz przekazano sobie znak pokoju. Spotkanie zwieńczyła wspólna agapa w podziemiach katedry warszawsko-praskiej.

Źródło: Serwis informacyjny Naczelnego Imamatu Polski i KAI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obchody urodzin Proroka Muhammada i Imama Sadiqa w Warszawie


W poniedziałek, 28.12.2015 r. w Irańskim Centrum Kultury w Warszawie, z udziałem Pana Ambasadora, dyplomatów z Islamskiej Republiki Iranu oraz licznie przybyłych gości, odbyła się religijna uroczystość z okazji Dnia Urodzin Proroka Muhammada i Imama Sadiqa (Maulid an-Nabi).
W części oficjalnej, oprócz Ambasadora JE Pana Ramina Mehmanparasta, głos zabrał także przewodniczący Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (AS) naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.
Na początku swojego wystąpienia, lider społeczności szyickiej w Polsce przypominał:
„Muzułmanie na całym świecie obchodzą dzień urodzin Proroka Muhammada (PzN). Według tradycji głoszonych przez uczonych sunnickich, dzień urodzin Proroka Islamu przypada na 12. Rabi-ul-Awwal, zaś uczeni szkoły szyickiej uważają, że dokładną datą urodzenia jest 17. dzień  miesiąca Rabi ul-Awwal. By wznieść most porozumienia między tą różnicą i użyć go jako okazji do zjednoczenia muzułmanów, Imam Chomeini wyznaczył okres od 12. do 17. Rabi al-Awwala jako Islamski Tydzień Jedności. Ta dynamiczna koncepcja ma na celu doprowadzić wszystkie muzułmańskie szkoły myślenia do wspólnej platformy jedności islamskiej.
Zgodnie z zamysłem Imama, w wielu krajach sunnici i szyici podjęli wyzwanie i zaczęli wspólnie celebrować to wspaniałe wydarzeni jakim jest Dzień Maulid,  z czego my, w Polsce, powinniśmy brać przykład i czynnie naśladować tę godną pochwały inicjatywę”.
Naczelny imam Polski wyraził swoje ubolewanie panującymiwśród muzułmanów niezgodą i brakiem jedności. Jego zadaniem, wszyscy muzułmanie, niezależnie od kraju ich zamieszkania, muszą podjąć wysiłek by jedność muzułmańska nie była pustą frazą. Przypomniał również, że prorok Muhammad (pzn) udzielił narodom świata niezwykle cennej lekcji jedności, braterstwa i solidarności.  
Szejk Rusnak wymienił  także niezbędne podstawy dla islamskiej jedności, stwierdzając: ”Jedność, musi być rozważana w ideologicznych i praktycznych aspektach, gdzie w tym pierwszym bierzemy pod uwagę, iż wszyscy muzułmanie wierzą w monoteizm, proroctwo i Dzień Sądu, w drugim, stosowanie w praktyce wskazań świętego Koranu, a dalej -  wspólnotę wszystkich muzułmanów.”
Jego Eminencja podkreślił, że obecność muzułmanów jednego obok drugiego, stanowi silną barierę przeciwko wszelkim spiskom i intrygom wrogów, dodając, że „jedność wśród muzułmanów to nakaz wynikający bezpośrednio z Świętego Koranu:
Trzymajcie się razem węzła Boga, i nie rozdzielajcie się (na sekty)!'" [3:103].
Szejk Rusnak przypominał też, że niezgoda, terror i uprzedzenia, które istnieją w świecie islamu, są źródłem wielkich obaw i zagrożeń, a także powodują ogromne cierpienia wielu muzułmanów, dodając: “Ale jeśli działamy według słów Boga:
'Wierni są przecież braćmi. Dlatego, czyńcie pokój między swoimi braćmi i bójcie się Boga, abyście mogli dostąpić [Jego] miłosierdzia' [49:10], na pewno przezwyciężymy wszelkie trudności.”
Nawiązując do aktywnej współpracy polskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (AS) na arenie międzynarodowej, naczelny imam Polski  powiedział: "to wielki zaszczyt i przyjemność , że możemy pracować na rzecz muzułmańskiej jedności przez współpracę z uczonymi islamskimi z  innych krajów, co jest jednym z największych i najszlachetniejszych celów Islamu. Mamy wtedy sposobność prezentowania prawdziwego oblicza Islamu, który jest oparty na dobroczynności, życzliwości, współczuciu i przestrzeganiu praw wszystkich ludzi".              

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody Eid Al-Ghadir w Warszawie


1 października 2015 r.
WARSZAWA.  W czwartek, odbyła się uroczystość z okazji Eid Al-Ghadir. Wśród licznie przybyłych dostojnych gości obecni byli: Jego Ekscelencja Ramin Mehmanparast -  Ambasador Islamskiej Republiki Iranu, J.E. Pan Idris Mayya - Ambasador Syryjskiej Republiki Arabskiej - J.E. Pan Asaad Sultan Hachem Abogulal - Ambasador Republiki Iraku, J.E. imam senior Pan Mahmud Taha Żuk, Jego Eminencja Szejk R. Ahmed Rusnak  duchowy przywódca społeczności szyickiej w Polsce, członkowie kilku fundacji i organizacji społecznych, a także inni członkowie personelu dyplomatycznego z krajów muzułmańskich. Uroczystość przebiegła w niezwykle miłej atmosferze. W swoim wystąpieniu naczelny imam Polski szejch R. Ahmed Rusnak nawiązał do genezy święta Al-Ghadir i objaśnił najważniejsze kwestie związane z historycznymi i koranicznymi aspektami tego niezwykle ważnego dla wspólnoty muzułmańskiej wydarzenia.
Część oficjalną zakończył wspólny poczęstunek.


Źródło:
Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naczelny Imam Polski na VI Walnym Zgromadzeniu Światowego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt w Iranie


TEHERAN. W dniach 15-18 sierpnia, 2015 r. odbyło się w stolicy Islamskiej Republiki Iranu VI Walne Zgromadzenie Światowego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt. Wśród zaproszonych gości zagranicznych znalazł się naczelny imam Polski Jego Eminencja Szejk Ryszard Ahmed Rusnak
przedstawiciel Światowego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt w Europie Środkowej i Wschodniej.
Uroczystego otwarcia Zgromadzenia dokonał prezydent Iranu
hojjatoleslam dr Hassan Rouhani.
Oprócz prac w Komisjach Regionalnej, Polityki i Prawa, zwierzchnik polskiej społeczności szyickiej wziął także udział w Międzynarodowej Konferencji o Imamie Sajjadzie (as).
Podczas pobytu w Iranie, naczelny imam Polski odbył wiele spotkań i rozmów z duchownymi z całego świata, oraz udzielił licznych wywiadów dla miejscowych i zagranicznych mediów. Jego rozmówcami byli, m. in.:
ajatollah szejch Mohammed Hassan Akhtari
szef Światowego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt i jego zastępca hojjatoleslam Mohammed Salar, Seyyed Ammar Al-Hakim szef Najwyższej Rady Iraku, szejk Kazem Zakeri, przedstawiciel ŚZAB ds. Europy i inni wysocy duchowni z Iranu, Pakistanu, Afganistanu, Iraku i Libanu.
Grupę uczestników Walnego Zgromadzenia (w tym polskiego przedstawiciela), przyjął w Teheranie, duchowy przywódca Iranu
wielki ajatollah Seyyed Ali Chamenei.
Pobyt w Iranie szejch Rusnak zakończył wizytami w świętych sanktuariach w miastach Qum i Mashhad.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


540. rocznica nawiązania polsko-irańskich kontaktów dyplomatycznych


W dniach 24-25 lutego 2015 roku naczelny imam Polski J.Em. Szejk Ryszard Ahmed Rusnak wziął udział w uroczystości z okazji 540. rocznicy nawiązania polsko-irańskich kontaktów dyplomatycznych.
Uroczystość i konferencja poświęcone wzajemnym relacjom, odbyły się w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Udział wzięli m.in. Ambasador Islamskiej Republiki Iranu Ramin Mehmanparast, Morteza Damanpak Jami - wiceprezes Ośrodka Studiów Międzynarodowych i Edukacji MSZ, Said Zahedi - zastępca Naczelnika Wydziału Analizy Dokumentów irańskiego MSZ , Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak, przedstawiciel Związku Dzieci z Isfahanu Władysław Czapski.
Podczas uroczystości została otwarta wystawa pt. „Polska
Iran. Wczoraj i dziś”, podpisano również memorandum o polsko-irańskiej współpracy archiwalnej.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
http://www.archiwa.gov.pl/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obchody 36. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej Iranu w Warszawie


We wtorek, 10.02.2015 r. w hotelu Warsaw Mariott w Warszawie, odbyła się uroczystość z okazji święta narodowego Islamskiej Republiki Iranu - 36. Rocznicy Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz państwowych, instytucji kulturalnych, społecznych i religijnych oraz mediów. Tradycyjnie, do udziału w uroczystości zaproszeni zostali również naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak i członkowie Najwyższej Szyickiej Rady Islamskiej.
Przypadająca 11 lutego Rocznica Zwycięstwa Rewolucji Islamskiej to  święto narodowe Iranu. Upamiętnia ono wydarzenia z 1979 roku, w czasie których obalono brutalny reżim szacha Mohammada Rezy Pahlawi, położono kres trwającym 2500 lat rządom monarchicznym oraz ustanowiono nowy system polityczny oparty na wartościach islamskich i religijnej demokracji, czyli Republikę Islamską.

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody Maulid an-Nabi w Warszawie

W czwartek, 8.01.2015 r. w Warszawie, z udziałem zaproszonych gości krajowych i zagranicznych, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Maulid an-Nabi. Wśród gości zagranicznych byli obecni, m.in. ambasadorzy i przedstawiciele placówek dyplomatycznych: Islamskiej Republiki Iranu, Palestyny i Syryjskiej Republiki Arabskiej, oraz naczelny imam Polski JEm Szejk Ryszard Ahmed Rusnak.
W części oficjalnej, oprócz uczestniczących w spotkaniu dyplomatów, głos zabrał także przewodniczący Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (AS). Główną część  swojego wystąpienia, szejk R. Rusnak poświęcił bieżącej sytuacji islamu i muzułmanów w Polsce oraz znaczeniu islamskiej jedności . Za potrzebę chwili, uznał budowanie jedności wśród całej społeczności muzułmańskiej. Podkreślił też konieczność wzmożenie wysiłków przez wszystkich muzułmanów zamieszkujących nasz kraj, w celu osiągnięcia tej jedności w realnych i możliwie najszerzej dostępnych obszarach.
„Dziś w Polsce, aktualne relacje między muzułmanami oraz ich oficjalnymi instytucjami religijnymi, pozostawiają wiele do życzenia. Na pewno nie mają charakteru braterskiego. [...] Istniejące zaś głębokie podziały, konflikty i niezdrowa rywalizacja wynikają z różnych przyczyn, czasem niezawinionych przez samych muzułmanów,  a wynikających z wpływu czynników zewnętrznych lub  ingerencji organów państwa w sprawy wspólnoty muzułmańskiej, na co w ostatnich latach, mamy wiele dowodów. [...] Innym przykładem,  jest częste zamykanie się poszczególnych organizacji muzułmańskich tylko w swoim, hermetycznym środowisku, a nieraz i świadome szkodzenie  (w różny sposób) innym, w ramach walki z  "konkurencją". Aby naprawić te chore relacje według reguł islamskich, wszyscy  mamy ogromnie dużo pracy i szerokie pole do działania”
powiedział naczelny imam Polski.
"Jedność wymaga wiary, odwagi, cierpliwości, wzajemnego poznania i tolerancji" - zauważył szejk R. Rusnak, zaś kierując swoje słowa do członków innych polskich organizacji muzułmańskich, wyraził też nadzieję, że ci , “którzy troszczą się o muzułmańską Ummah i uważają się za naśladowców drogi Świętego Proroka Islamu (pzn), to dziś bardziej niż kiedykolwiek, zwrócą wreszcie należytą uwagę, na konieczność dążenia do zgody i praktycznego budowania islamskiej jedności, która nie może być realizowana jedynie za pomocą słów. Dotychczasowe, puste deklaracje musi zastąpić rzeczywisty dialog i aktywna współpraca. Wszyscy muszą poczuć się odpowiedzialni za siebie nawzajem jako członkowie jednej wspólnoty, chociaż różnorodnej.  Z korzyścią dla wszystkich!” .
Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez organizatorów uroczystości.

Źródło:
Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyta Naczelnego Imama Polski w Niemczech


W dniach 19-22 grudnia 2014 r. na zaproszenie Centrum Islamskiego w Hamburgu przebywał w Niemczech przewodniczący Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (AS)
szejk  Ryszard Ahmed Rusnak i członkowie Najwyższej Rady Islamskiej. Naczelny Imam Polski wziął udział w obradach Światowego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (AS) dotyczących sytuacji muzułmanów szyitów w Niemczech i Europie,  a także przygotowań do powołania europejskiego oddziału Stowarzyszenia Kobiet Zwolenniczek Ahl-ul-Bayt (AS). Obradom przewodniczył ajatollah dr Reza Ramezani. Okolicznościowe przemówienie do zgromadzonych gości i miejscowych uczestników obrad, wygłosił sekretarz generalny Światowego Zgromadzenia Ahlul-Bayt (AS) w Teheranie ajatollah Mohammad Hassan Akhtari, przedstawiciel Wielkiego Ajatollaha Seyyeda Alego Khameinei (H). Po zakończeniu obrad, ajatollah Akhtari przyjął na spotkaniu naczelnego imama Polski, z którym rozmawiał na temat zacieśnienia współpracy między Światowym Zgromadzeniem Ahlul-Bayt (AS) i Islamskim Zgromadzeniem Ahl-ul-Bayt (AS) w Polsce. W spotkaniu wziął również udział szef Departamentu ds. Krajów Europejskich  Światowego Zgromadzenia Ahlul-Bayt (AS) szejk Kazem Zakeri. Ajatollah Akhtari z uznaniem wyraził się o dotychczasowej działalności szejka  Rusnaka oraz jego zaangażowaniu w propagowanie islamu w Polsce i aktywności w międzynarodowych organizacjach muzułmańskich. Zapewnił też naczelnego Imama Polski o pełnym poparciu, zarówno swoim osobistym jak i kierowanego  przez niego Światowego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (AS), dla wszelkich wysiłków i projektów podejmowanych przez szejka Rusnaka oraz możliwościach udzielenia mu pomocy w ich realizacji. Z kolei nasz Przywódca, podziękował dostojnemu Ajatollahowi za jego wsparcie, życzliwość i zrozumienie dla szczególnej sytuacji w jakiej znajdują się wyznawcy islamu w Polsce i Europie, oraz trudności z jakimi spotykają się oni na co dzień.
W tym roku, było to już trzecie spotkanie obydwu duchownych. Dwa poprzednie miały miejsce w Iranie (w Qum i Teheranie).

Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kolejna wizyta Naczelnego Imama Polski w Iranie


W dniach 22 - 26 listopada  2014 r., przebywał z kolejną w tym roku, oficjalną wizytą w Iranie, naczelny imam Polski J.E. szejch Ryszard Ahmed Rusnak.  Nasz przywódca był uczestnikiem „Światowego Kongresu nt. Ekstremizmu i Ruchów Takfiri  w Ocenie Islamskich Uczonych” w Qum,  oraz gościem duchowego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu wielkiego ajatollaha Seyyeda Alego Chamenei.
Ponad 600 muzułmańskich uczonych, w tym 315 wybitnych uczonych zagranicznych z 83 krajów (205 szyickich i 110 sunnickich) zebrało się pod przewodnictwem wielkiego ajatollaha - Nassera Makarem-Shirazi i sekretarza naukowego kongresu - wielkiego ajatollaha Dżafara Sobhani, w religijnej stolicy Iranu Qum,  by podczas dwudniowych obrad  23-24 listopada br., przedyskutować  problemy ekstremizmu, terroryzmu i kontrowersyjnego ruchu Takfiri, które obecnie szerzą się na świecie i bulwersują opinię publiczną .  

Po zakończeniu Kongresu, na spotkaniu w Teheranie, wybraną grupę gości zagranicznych przyjął duchowy przywódca Islamskiej Republiki Iranu J. E. wielki ajatollah Seyyed Ali Chamenei. Wśród zaproszonych gości Przywódcy Iranu był także naczelny imam Polski szejch Ryszard Ahmed Rusnak, członek Europejskiego Związku Szyickich Uczonych i Teologów, Światowego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as) oraz Światowej Ligi Ahl-ul-Bayt(as).
W czasie kilkudniowego pobytu w Qum zwierzchnik polskiej społeczności szyickiej odbył wiele spotkań i rozmów z  przedstawicielami irańskich instytucji religijnych, kulturalnych i naukowych.


Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
Więcej informacji: http://www.abna24.com/english/special-issue/congress-takfiri/5531/archive.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wizyta Naczelnego Imama Polski w Iranie


Na zaproszenie MSZ Iranu, Instytutu Studiów Politycznych i Międzynarodowych w Teheranie oraz Międzynarodowej Centrali Obchodów Rocznicy Pamięci Imama Chomeiniego (ra), na przełomie maja i czerwca 2014 r. gościł w Islamskiej Republice Iranu
J. E. Szejch Ryszard Ahmed Rusnak naczelny imam Polski, przewodniczący Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as), członek Światowego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as) oraz Europejskiego Związku Szyickich Uczonych i Teologów (IEUS).
Nasz przywódca odwiedził miasta Qum i Teheran, oraz wziął udział w licznych spotkaniach i konferencjach, m.in.:

- odwiedził Dom Imama Chomeiniego i Husseyniję w Jamaran (Płn. Teheran) i  Mauzoleum Imama Chomeiniego (ra) w Płd. Teheranie,
-
uczestniczył w Konferencji o Islamskiej Etyce i Mistycyzmie (Conference on Imam Khomeini's Ethical and Mystical Ideas),
- uczestniczył w VIII Międzynarodowej Konferencji „Imam Chomeini (ra) i polityka zagraniczna - Irański program nuklearny" ,
- uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji „Imam Chomeini (ra), Posłaniec umiaru i jedności”,
- uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Islamskiej Republiki Iranu
dr Hassanem Rouhanim,
- uczestniczył w ceremonii państwowych obchodów
25 Rocznicy Śmierci Imama Chomeiniego (ra) w Jego Mauzoleum w Płd. Teheranie, z udziałem najwyższego przywódcy Iranu J. E. wielkiego ajatollaha Seyyeda Alego Chamenei, prezydenta Hassana Rohaniego i członków jego rządu, korpusu dyplomatycznego, zaproszonych gości zagranicznych oraz około 1,5 miliona obecnych na ceremonii Irańczyków.

Kolejna już wizyta Naczelnego Imama Polski w Iranie spotkała się z dużym zainteresowaniem i sympatią irańskich mediów, duchownych i organizacji muzułmańskich.


Źródło: Serwis Naczelnego Imamatu Polski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego