Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt (a.s)

Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikaty

 


In the Name of God, the Compassionate, the MercifulDear Brothers and Sisters
Assalamu alaikum
This email comes to you to introduce a useful websites of  
Computer Research Center of Islamic Sciences  (noorsoft)  for new converts to Islam or those who are not yet Muslims but are interested to know about Islam.

Salam Islam (
www.salamislam.com) helps non-Muslims and converts to Islam be more acquainted with Islamic tenets, Islamic lifestyle, family in Islam, women in Islam, Islamic laws, etc.
Visitors can also benefit from various pages including library, news, audios , videos, galleries, Q&A, and other interesting sections.
Please
rate this website, introduce it to your friends and all those in your countries who are eager to know more about true Islam, and send us any feedback you may receive from them.

You may also visit Salam Islam at following
social networks:

Thanks you for kind cooperation.

Best regards

The  Permanent  Secretariat
of The Ahl ul-Bayt (a.s.) World Assembly


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

The True ​Essence of Awaiting Imam  Mahdi (a.s.)

By:  Hojjat al-Islam  Mr. Salar  

In the Name of Allah


Duties and responsibilities of Muntazir (i.e. those who are awaiting the return of Imam Mahdi peace be upon him) are highlighted in the Holy Quran and frequently expressed in the teachings of the Ahlulbayt school of thought and sayings of our Holy Prophet and Infallible Imams.
The main mission and responsibility of Muntazir has been underlined as preparing the groundfor the return of Imam Mahdi  may Allah hasten his reappearance.

A group of Islamic narratives indicate the importance and constructive impacts of Intizar (i.e.awaiting and expecting the return of Imam Mahdi). Some examples are as follows:

The Holy Prophet of Islam, peace be upon him and his Immaculate Progeny, has been quoted as saying: “The most virtuous deed of my people would be awaiting the return (of Imam Mahdi).”

Imam Sadiq (peace be upon him) said: “Expect and wait for the return of your Imam during night and day (all the time).”

Imam Ali (peace be upon him) said: “Expect the return (of Imam Mahdi) and do not despair of God
s mercy”.

Too much emphasis on laying the groundwork for the return of Imam Mahdi and highlighting divine rewards for those who are awaiting Imam Mahdi aims at encouraging Shiah Muslims to perform their task in preparing the ground for the reappearance of their Imam.
Imam Khomeini, the founder of the Islamic Republic of Iran, said: “Expecting the return of Imam Mahdi is actually
expecting the Islamic power. We should strive to help Islamic power be realized throughout the world and the ground be prepared for the return of our Imam.”

In some Islamic traditions we read: “Whoever prepares himself for the return of Imam Mahdi must be a true Muntazir”; that is, a Shia Muslim, who is expecting the return of his Imam, must be pious, avoid sins and disobedience to God, and adorn himself with righteousness and moral virtues in such a way that his behaviors and attitudes demonstrate the dignity and high position of a true Muntazir of Imam Mahdi.

Anyone in any position, whether being a teacher in the field of education, or a businessman in the field of trading, or a cleric in his religious and missionary position, or a government official, or anyone else, all must fulfil their duty efficiently in this regard and pave the way for the return of Imam Mahdi if they want to be considered as Shia Muslims who are truly waiting for their Imam.

At the present time, elaborating the culture of Mahdism is very essential in order to be able to confront deviations and evil tricksters who deceitfully claim to be Imam Mahdi.
In fact, the culture of Intizar, is a powerful tool among people for character-building, dynamism, and hope for a bright future.
Those who await the Savior of mankind as a promoter of justice and eradicator of injustice, must themselves fight against tyranny, oppression and injustice if they wish to be true followers of Imam Mahdi and support him in achieving his noble goals.
Therefore, one cannot claim to be truthfully expecting Imam
s reappearance while in practice he himself does not stick to guidelines and objectives of Imam Mahdi; because, according to a famous Islamic tradition: “Through him (Imam Mahdi), Allah will fill the earth with justice just as it was filled with injustice and tyranny”. Thus, the leading target of Imam would be implementation of divine laws and promotion of justice throughout the globe.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Przesłanie Przywódcy Rewolucji Islamskiej do młodzieży w krajach Zachodu


W imię Boga Miłosiernego, Litościwego


Do młodzieży w krajach Zachodu,

 Przepełniające goryczą wydarzenia we Francji wywołane przez ślepy terroryzm, ponownie skłoniły mnie do dialogu z Wami, ludźmi młodymi. Jest dla mnie niezmiernie przykre, że właśnie takie wydarzenia stały się inspiracją do tej rozmowy, jednak prawda jest taka, że o ile bolesne problemy nie będą prowadzić do poszukiwania rozwiązań i zbliżenia w sposobie myślenia, wyrządzona szkoda okaże się podwójna. Cierpienie każdego człowieka w jakimkolwiek miejscu na świecie samo z siebie wywołuje przygnębienie u bliźnich. Widok dziecka konającego na oczach bliskich, matki w obliczu przemiany radości jej rodziny w żałobę, męża pośpiesznie unoszącego martwe ciało swej małżonki, widza nie zdającego sobie sprawy z tego, że za chwilę ujrzy ostatni akt w przedstawieniu swego własnego życia, nie może nie wzbudzić ludzkich uczuć i emocji. Każdego, komu nieobca jest życzliwość i humanizm, widok tych scen porusza i napawa bólem, obojętnie, czy będzie to Francja, czy Palestyna, Irak, Liban albo Syria. Bez wątpienia, półtora miliarda muzułmanów doświadcza uczucia empatii oraz potępia i z odrazą odrzuca wykonawców i inspiratorów tych tragedii. Jednak najistotniejsze w tej sprawie jest to, że o ile dzisiejsze cierpienia nie staną się zaczynem budowy lepszego i bezpieczniejszego jutra, zostaną zredukowane do gorzkiego i miałkiego wspomnienia. Wierzę, że jedynie Wy, młodzi, czerpiąc naukę z dzisiejszych przeciwności, będziecie w stanie znaleźć nowe drogi dla budowy przyszłości i zasypania bezdroży, które wywiodły Zachód w dzisiejsze miejsce.

 To prawda, że dziś terroryzm jest wspólną bolączką naszą i Waszą, jednak winniście wiedzieć, że brak bezpieczeństwa i wstrząs, których doświadczyliście w ostatnich wydarzeniach, odbiega od cierpień ponoszonych przez kolejne lata przez ludność Iraku, Jemenu, Syrii i Afganistanu w dwojaki sposób. Po pierwsze, świat muzułmański był ofiarą terroru i przemocy w skali nieporównanie szerszej, w bardziej masowym wymiarze i przez o wiele dłuższy okres. Po drugie zaś, niestety przemoc ta zawsze cieszyła się wsparciem niektórych wielkich mocarstw, realizowanym na różne sposoby i w skutecznych formach. Dziś rzadko kto nieświadom jest roli Stanów Zjednoczonych Ameryki w stworzeniu lub wzmacnianiu i uzbrajaniu al-Kaidy, Talibów i ich złowrogich następców. Obok tych przypadków bezpośredniego poparcia, jawni i dobrze znani mecenasi terroryzmu posługującego się wykluczaniem z przynależności do wspólnoty islamu pod pretekstem rzekomego odstępstwa od wiary, reprezentujący najbardziej zacofane ustroje społeczno-polityczne, zawsze stawali w rzędzie sojuszników Zachodu, podczas gdy najbardziej rozwinięte i oświecone idee wypracowane w pełnych dynamiki systemach demokracji społecznej w regionie, były bezwzględnie tępione. Stosowanie przez Zachód podwójnych standardów wobec ruchów przebudzenia w świecie muzułmańskim, stanowi wymowny przykład sprzeczności w polityce Zachodu.

 Inne oblicze tej sprzeczności znajduje wyraz w popieraniu terroryzmu państwowego Izraela. Represjonowana ludność Palestyny od ponad sześćdziesięciu lat doświadcza najgorszego rodzaju terroryzmu. Jeżeli Europejczycy obecnie przez kilka dni chronią się w swoich domach i wystrzegają się pojawiania się w miejscach publicznych i przepełnionych centrach, to przeciętna rodzina palestyńska od dziesiątków lat nie może czuć się bezpieczna i wolna od machiny eksterminacji i niszczenia reżimu syjonistycznego nawet w swoim własnym domu. Z jakim rodzajem przemocy można dziś pod względem bezwzględnego okrucieństwa porównać budowanie osiedli przez reżim syjonistyczny? Reżim ten, nigdy nie będąc obiektem poważnej i skutecznej krytyki swych wpływowych sojuszników albo przynajmniej pozornie niezależnych instytucji międzynarodowych, każdego dnia burzy domy Palestyńczyków i niszczy ich sady i pola, nie dając im nawet sposobności przeniesienia dobytku lub możliwości zbioru plonów z pól. A wszystko to rozgrywa się na przepełnionych łzami oczach przerażonych kobiet i dzieci, będących świadkami bicia członków ich rodzin, a w niektórych przypadkach ich transportu do napawających grozą ośrodków tortur. Czy znacie dziś na świecie podobne okrucieństwo na taką skalę i w takim wymiarze, w dodatku trwające przez tak długi czas? Czymże jest zastrzelenie kobiety na ulicy tylko dlatego, że sprzeciwiła się uzbrojonemu po zęby żołnierzowi, jak nie terroryzmem? Tylko dlatego, że tego rodzaju barbarzyństwa dopuszczają się siły zbrojne okupacyjnego państwa, nie powinno być ono określane mianem ekstremizmu? A może tylko dlatego obrazy te nie powinny robić żadnego wrażenia na naszych sumieniach, bo od sześćdziesięciu lat są ciągle oglądane na ekranach telewizorów?

 Dokonywane w ostatnich latach inwazje militarne na świat islamu pozostawiające po sobie niezliczone ofiary są kolejnym przykładem sprzecznej logiki Zachodu. Najeżdżane kraje, poza stratami ludzkimi, ponosiły straty w infrastrukturze gospodarczej i przemysłowej a ich perspektywy rozwoju zostały albo zatrzymane albo spowolnione. W niektórych przypadkach cofnęły się o dziesiątki lat. Mimo to, bezczelnie żąda się od nich, aby nie uważały się za ofiary. Jakże można zamienić jakiś kraj w ruinę, jego miasta i wioski rozbić w perzynę, po czym powiedzieć mu, żeby nie czuł się ofiarą przemocy!? Czy zamiast domagania się samootumanienia albo wyparcia z pamięci własnej tragedii, nie lepiej szczerze przeprosić? Cierpienia, których w tych latach doznał świat muzułmański przez hipokryzję i dwulicowość agresorów były nie mniejsze niż straty materialne.

 Droga młodzieży! Mam nadzieję, że obecnie lub w przyszłości zmienicie tę podszytą fałszem mentalność; mentalność, której jedyną umiejętnością i sztuką jest maskowanie długookresowych celów i obmyślanie podstępnych zamiarów. Moim zdaniem, pierwszym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju winno być skorygowanie rodzącego przemoc myślenia. Dopóki podwójne standardy będą rządzić polityką Zachodu, zaś terroryzm w oczach jego potężnych sponsorów będzie się dzielić na dobry i zły, jak również interesy państw i rządów będą przedkładane nad wartości humanizmu i etyki, dopóty nie będzie możliwe doszukiwanie się źródeł i korzeni przemocy i agresji gdzie indziej.

 Niestety korzenie te w ciągu kolejnych wielu lat stopniowo wrosły także w istotę polityki kulturalnej Zachodu, co dało w rezultacie miękką i cichą agresję. Wiele krajów na świecie szczyci się swoimi rodzimymi narodowymi kulturami. Są to kultury, które rozwijając się i wydając owoce, przez stulecia skutecznie zapładniały społeczności ludzkie. Świat islamu nie był tu wyjątkiem. Lecz w epoce współczesnej, świat Zachodu stosując rozwinięte narzędzia nalega na uniformizację i kulturową globalizację. Narzucanie kultury Zachodu innym społeczeństwom i umniejszanie znaczenia niezależnych kultur uważam za rodzaj cichej i bardzo szkodliwej agresji. Lekceważenie bogatych kultur oraz pogarda dla ich najbardziej szanowanych elementów ma miejsce w czasie, gdy kultura mająca je zastąpić w żadnej mierze nie posiada odpowiedniego potencjału, aby do tego pretendować. Na przykład dwa elementy, mianowicie agresywność i rozwiązłość, które niestety zamieniły się w podstawowe komponenty kultury Zachodu, obniżyły jej popularność i rangę także u jej źródła. Zatem pojawia się pytanie, czy jeśli nie chcemy kultury agresywnej, wulgarnej i unikającej głębszych znaczeń, to popełniamy grzech? Jeśli postawimy tamę fali destrukcji kierującej się ku naszej młodzieży w postaci produktów pseudo-artystycznych, to będziemy uznani za winnych? Nie odmawiam znaczenia i wartości więziom międzykulturowym. Więzi te, ilekroć były stwarzane w naturalnych okolicznościach i z poszanowaniem dla społeczności przyjmującej, zawsze wzbogacały i rozwijały. I vice versa, więzi niesymetryczne i narzucone okazywały się chybione i szkodliwe. Z wielkim żalem muszę stwierdzić, że niegodziwe ugrupowania takie jak ISIS, są płodem takich właśnie nieudanych związków z importowanymi kulturami. Gdyby problem istotnie polegał na kwestiach ideowych i wyznaniowych, to podobne zjawiska musiałyby mieć miejsce w świecie muzułmańskim także przed erą kolonializmu, podczas gdy historia daje świadectwo wręcz odwrotne. Wiarygodne źródła historyczne jasno ukazują, w jaki sposób połączenie kolonializmu z myśleniem skrajnym i nieakceptowalnym, zwłaszcza w prymitywnym środowisku plemiennym, zasiało ziarno ekstremizmu w tym regionie. Gdyby było inaczej, czy byłoby możliwe, że jedna z najbardziej moralnych i humanitarnych idei religijnych na świecie, wyrażająca w swym fundamentalnym tekście przekonanie, że odebranie życia jednej istocie ludzkiej jest równoznaczne z uśmierceniem całej ludzkości, wydałaby tak odrażający wytwór jak ISIS?

 Z drugiej strony pojawia się pytanie dlaczego osoby urodzone w Europie, których sposób myślenia i duchowość ukształtowały się w tym środowisku, dają się zwabić  takim ugrupowaniom? Czy można uwierzyć, że wystarczą jeden, dwa wyjazdy w miejsca ogarnięte wojną, by zrodzić w tych ludziach ekstremizm, popychający ich do strzelania do rodaków? Z całą pewnością nie wolno zapomnieć o trwającym całe życie niezdrowym wpływie kulturowym w zdemoralizowanym środowisku, generującym przemoc. Ta kwestia wymaga rozległej analizy, która wychwyci jawne i ukryte zepsucie społeczeństwa. Być może głęboka nienawiść, która w wyniku nierówności, a czasem i dyskryminacji ze strony prawa kiełkowała przez lata rozkwitu przemysłowego i gospodarczego w niektórych warstwach zachodnich społeczeństw, rozbudziła frustracje, co jakiś czas rozładowujące się w ten chorobliwy sposób.

 W każdym razie to Wy powinniście poddać analizie jedne po drugich widoczne warstwy i struktury waszego społeczeństwa a następnie zidentyfikować i zlikwidować złogi kompleksów i złości. Zamiast pogłębiać podziały, trzeba je zasypywać. W zwalczaniu terroryzmu błędem jest uciekanie się do pospiesznych reakcji powiększających tylko istniejące podziały. Wszelkie emocjonalne i nieprzemyślane działania, które mogą izolować, napawać strachem i obawą społeczności muzułmańskie mieszkające w Europie i Ameryce, składające się przecież z milionów aktywnych i odpowiedzialnych osób, oraz pozbawiać ich podstawowych praw i spychać na obrzeża społecznej sceny, nie tylko nie rozwiążą problemu, lecz pogłębią dystans i zwiększą resentyment. Powierzchowne i reaktywne rozwiązania, zwłaszcza jeśli przyjmą sankcję ustawową, nie przyniosą innych owoców, niż wzmożenie już istniejącej polaryzacji i szerokie otwarcie drogi dla nowych kryzysów. Zgodnie z nadchodzącymi informacjami, w niektórych państwach europejskich uchwalono regulacje skłaniające obywateli do inwigilacji muzułmanów. Tego rodzaju postępowanie jest represyjne i wiemy że represje, czy się tego chce czy nie, posiadają cechę zwrotności. Poza tym, muzułmanie nie zasługują na taką niewdzięczność. Świat zachodni od wieków dobrze znający muzułmanów, zarówno w tych dniach, kiedy ludzie Zachodu byli gośćmi na ziemi islamu i wpatrywali się pożądliwie w bogactwo swych gospodarzy, jak i wówczas, gdy sami byli gospodarzami i korzystali z pracy i pomysłów muzułmanów, zaznał od nich jedynie życzliwości i tolerancji. W związku z tym, oczekuję od Was młodych, abyście na podstawie prawidłowego rozeznania, wnikliwego oglądu i wyciągnięcia wniosków z przykrych doświadczeń, położyli fundamenty pod zdrowe i uczciwe interakcje ze światem islamu. W takim wypadku, w nieodległej przyszłości przekonacie się, że budowla, którą wznieśliście na takich fundamentach, rozciągnie błogi cień ufności i pewności nad głowami swych budowniczych, da im ciepło bezpieczeństwa i spokoju oraz otoczy świat blaskiem nadziei na jasną przyszłość.

Seyyed Ali Chamenei
Teheran, 29 listopada 2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Full Text;

Imam Khamenei Writes New Letter to Western Youth


November 29, 2015 - 6:01 PM
Source : Agencies

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei on Sunday sent a second letter in less than a year to the youth in the Western countries, following the recent terrorist attacks in France.

What follows is Ayatollah Khamenei
s new letter:

In the Name of God, the Beneficent, the Merciful

To the Youth in Western Countries,

The bitter events brought about by blind terrorism in France have once again, moved me to speak to you young people. For me, it is unfortunate that such incidents would have to create the framework for a conversation, however the truth is that if painful matters do not create the grounds for finding solutions and mutual consultation, then the damage caused will be multiplied.

The pain of any human being anywhere in the world causes sorrow for a fellow human being. The sight of a child losing his life in the presence of his loved ones, a mother whose joy for her family turns into mourning, a husband who is rushing the lifeless body of his spouse to some place and the spectator who does not know whether he will be seeing the final scene of life- these are scenes that rouse the emotions and feelings of any human being. Anyone who has benefited from affection and humanity is affected and disturbed by witnessing these scenes- whether it occurs in France or in Palestine or Iraq or Lebanon or Syria.

Without a doubt, the one-and-a-half billion Muslims also have these feelings and abhor and are revolted by the perpetrators and those responsible for these calamities. The issue, however, is that if today
s pain is not used to build a better and safer future, then it will just turn into bitter and fruitless memories. I genuinely believe that it is only you youth who by learning the lessons of todays hardship, have the power to discover new means for building the future and who can be barriers in the misguided path that has brought the west to its current impasse.

It is correct that today terrorism is our common worry. However it is necessary for you to know that the insecurity and strain that you experienced during the recent events, differs from the pain that the people of Iraq, Yemen, Syria and Afghanistan have been experiencing for many years, in two significant ways. First, the Islamic world has been the victim of terror and brutality to a larger extent territorially, to greater amount quantitatively and for a longer period in terms of time. Second, that unfortunately this violence has been supported by certain great powers through various methods and effective means.

Today, there are very few people who are uninformed about the role of the United States of America in creating, nurturing and arming al-Qaeda, the Taliban and their inauspicious successors. Besides this direct support, the overt and well-known supporters of takfiri terrorism- despite having the most backward political systems- are standing arrayed as allies of the west while the most pioneering, brightest and most dynamic democrats in the region are suppressed mercilessly. The prejudiced response of the west to the awakening movement in the Islamic world is an illustrative example of the contradictory western policies.

The other side of these contradictory policies is seen in supporting the state terrorism of Israel. The oppressed people of Palestine have experienced the worst kind of terrorism for the last sixty years. If the people of Europe have now taken refuge in their homes for a few days and refrain from being present in busy places- it is decades that a Palestinian family is not secure even in its own home from the Zionist regime
s death and destruction machinery. What kind of atrocious violence today is comparable to that of the settlement constructions of the Zionists regime?

This regime- without ever being seriously and significantly censured by its influential allies or even by the so-called independent international organizations- everyday demolishes the homes of Palestinians and destroys their orchards and farms. This is done without even giving them time to gather their belongings or agricultural products and usually it is done in front of the terrified and tear-filled eyes of women and children who witness the brutal beatings of their family members who in some cases are being dragged away to gruesome torture chambers. In today
s world, do we know of any other violence on this scale and scope and for such an extended period of time?

Shooting down a woman in the middle of the street for the crime of protesting against a soldier who is armed to the teeth- if this is not terrorism, what is? This barbarism, because it is being done by the armed forces of an occupying government, should not be called extremism? Or maybe only because these scenes have been seen repeatedly on television screens for sixty years, they should no longer stir our consciences.

The military invasions of the Islamic world in recent years- with countless victims- are another example of the contradictory logic of the west. The assaulted countries, in addition to the human damage caused, have lost their economic and industrial infrastructure, their movement towards growth and development has been stopped or delayed and in some cases, has been thrown back decades. Despite all this, they are rudely being asked not to see themselves as oppressed. How can a country be turned into ruins, have its cities and towns covered in dust and then be told that it should please not view itself as oppressed? Instead of enticements to not understand and to not mention disasters, would not an honest apology be better? The pain that the Islamic world has suffered in these years from the hypocrisy and duplicity of the invaders is not less than the pain from the material damage.

Dear youth! I have the hope that you- now or in the future- can change this mentality corrupted by duplicity, a mentality whose highest skill is hiding long-term goals and adorning malevolent objectives. In my opinion, the first step in creating security and peace is reforming this violence-breeding mentality. Until double-standards dominate western policies, until terrorism- in the view of its powerful supporters- is divided into “good” and “bad” types, and until governmental interests are given precedence over human values and ethics, the roots of violence should not be searched for in other places.

Unfortunately, these roots have taken hold in the depths of western political culture over the course of many years and they have caused a soft and silent invasion. Many countries of the world take pride in their local and national cultures, cultures which through development and regeneration have soundly nurtured human societies for centuries. The Islamic world is not an exception to this. However in the current era, the western world with the use of advanced tools is insisting on the cloning and replication of its culture on a global scale. I consider the imposition of western culture upon other peoples and the trivialization of independent cultures as a form of silent violence and extreme harmfulness.

Humiliating rich cultures and insulting the most honored parts of these, is occurring while the alternative culture being offered in no way has any qualification for being a replacement. For example, the two elements of “aggression” and “moral promiscuity” which unfortunately have become the main elements of western culture, has even degraded the position and acceptability of its source region.

So now the question is: are we “sinners” for not wanting an aggressive, vulgar and fatuous culture? Are we to be blamed for blocking the flood of impropriety that is directed towards our youth in the shape of various forms of quasi-art? I do not deny the importance and value of cultural interaction. Whenever these interactions are conducted in natural circumstances and with respect for the receiving culture, they result in growth, development and richness. On the contrary, inharmonious interactions have been unsuccessful and harmful impositions.

We have to state with full regret that vile groups such as DAESH are the spawn of such ill-fated pairings with imported cultures. If the matter was simply theological, we would have had to witness such phenomena before the colonialist era, yet history shows the contrary. Authoritative historical records clearly show how colonialist confluence of extremist and rejected thoughts in the heart of a Bedouin tribe, planted the seed of extremism in this region. How then is it possible that such garbage as DAESH comes out of one of the most ethical and humane religious schools who as part of its inner core, includes the notion that taking the life of one human being is equivalent to killing the whole humanity?

One has to ask why people who are born in Europe and who have been intellectually and mentally nurtured in that environment are attracted to such groups? Can we really believe that people with only one or two trips to war zones, suddenly become so extreme that they can riddle the bodies of their compatriots with bullets? On this matter, we certainly cannot forget about the effects of a life nurtured in a pathologic culture in a corrupt environment borne out of violence. On this matter, we need complete analyses, analyses that see the hidden and apparent corruptions. Maybe a deep hate- planted in the years of economic and industrial growth and borne out of inequality and possibly legal and structural prejudice- created ideas that every few years appear in a sickening manner.

In any case, you are the ones that have to uncover the apparent layers of your own society and untie and disentangle the knots and resentments. Fissures have to be sealed, not deepened. Hasty reactions is a major mistake when fighting terrorism which only widens the chasms. Any rushed and emotional reaction which would isolate, intimidate and create more anxiety for the Muslim communities living in Europe and America- which are comprised of millions of active and responsible human beings- and which would deprive them of their basic rights more than has already happened and which would drive them away from society- not only will not solve the problem but will increase the chasms and resentments.

Superficial measures and reactions, especially if they take legal forms, will do nothing but increase the current polarizations, open the way for future crises and will result in nothing else. According to reports received, some countries in Europe have issued guidelines encouraging citizens to spy on Muslims. This behavior is unjust and we all know that pursuing injustice has the characteristic of unwanted reversibility. Besides, the Muslims do not deserve such ill-treatment. For centuries, the western world has known Muslims well- the day that westerners were guests in Islamic lands and were attracted to the riches of their hosts and on another day when they were hosts and benefitted from the efforts and thoughts of Muslims- they generally experienced nothing but kindness and forbearance.

Therefore I want you youth to lay the foundations for a correct and honorable interaction with the Islamic world based on correct understanding, deep insight and lessons learned from horrible experiences. In such a case and in the not too distant future, you will witness the edifice built on these firm foundations which creates a shade of confidence and trust which cools the crown of its architect, a warmth of security and peace that it bequests on them and a blaze of hope in a bright future which illuminates the canvass of the earth.

Sayyed Ali Khamenei
Tehran, 8th of Azar, 1394 - 29th of Nov, 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Full Text;
Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in POLISH language

June 1, 2015 _ 5:44 PM

Source : ABNA exclusive

Przesłanie Ajatollaha Chamenei do Młodych na Zachodzie


W imię w imię Allacha Miłosiernego i Litościwego

Do wszystkich młodych ludzi w Europie i Ameryce Północnej

Ostatnie wydarzenia we Francji oraz podobne przypadki, jakie miały miejsce w innych krajach europejskich, przekonują mnie do bezpośrednich rozmów z wami na te tematy. W was młodych widzę swojego partnera, nie dlatego, iż lekceważę waszych rodziców, lecz dlatego, że przyszłość narodów i państw leży w waszych rękach a poczucie prawdy i sprawiedliwości jest bardziej żywe i obecne w waszych sercach. Toteż nie adresuję tego pisma do polityków i rządzących, gdyż zdaję sobie sprawę, iż oni świadomie oddzielają prawość i uczciwość od polityki.

Moja przemowa do was dotyczy islamu, a zwłaszcza wizerunków i ujęć islamu, które są wam przekazywane. Od dwóch dekad wstecz do czasów obecnych, czyli mniej więcej od czasów rozpadu Związku Radzieckiego, istnieją usilne próby, by tą wielką religię przedstawić jako groźnego wroga. Podniecanie odczuć strachu i podżeganie do nienawiści, i czerpanie z tego korzyści, jest niestety licznie udokumentowane w historii polityki Zachodu. Nie chcę tutaj odnosić się do różnych » fobii «, które dotychczas indukowane były przez państwa zachodnie. Sami, w krótkiej retrospektywie krytycznych studiów na temat historii, zauważycie, iż we współczesnej histografii pełno jest nieszczerych i obłudnych działań państw zachodnich wobec innych narodów i kultur potępionego świata. Podczas, gdy w historii Europy i Ameryki widzimy liczne przykłady niewolnictwa i nieszlachetnego kolonializmu, prześladowań rasowych i religijnych. Badacze i historycy dogłębnie wyrażają swój wstyd i zakłopotanie, opisując liczne przelewy krwi, jakie miały miejsce w imię obrony religii, między katolikami a protestantami, bądź obrony narodowości i tożsamości podczas pierwszej i drugiej wojny światowej.

Samo to godne jest podziwu, a celem mojego opowiadania o niektórych wydarzeniach z długiej listy, nie jest potępianie historii, lecz chciałbym prosić was o zapytanie waszych ludzi wielkiego umysłu, czemu sumienie społeczne na zachodzie budzi się i odzyskuje świadomość z kilkudziesięcioletnim a czasem kilkusetletnim opóźnieniem? Czemu weryfikacja sumienia publicznego musi być zaabsorbowana daleką przeszłością a nie sprawami życia codziennego? Czemu w tak ważnych sprawach, jakimi jest sposób traktowania kultury i myśli islamskiej, zapobiega się kształtowania świadomości społecznej?

Sami dobrze wiecie, że upokorzenia i wywoływanie odczuć fikcyjnego strachu i nienawiści wobec »inności« są jednakie dla wszystkich opresyjnych spekulantów.

Teraz chciałbym byście zadali sobie pytanie, czemu dawna polityka przynosiła korzyści tylko despotom? Szerzenie nienawiści i podniecanie fobii wobec Islamu i muzułmanów przybrało obecnie niespotykane nasilenie. Czy struktury obecnej władzy na świecie nie spychają myśli islamskiej na margines? Jakie wartości i idee zawarte w Islamie tak bardzo przeszkadzają w planach wielkich mocarstw i kto odnosi korzyści z propagowania fałszywego i oszczerczego wizerunku Islamu?

Moją pierwszą prośbą do was jest, byście zbadali i dowiedzieli się, jakie przesłanki kierują tymi, którzy tak powszechnie oczerniają islam.

Drugą moją prośbą jest, byście w reakcji na powódź krzywdzącej i negatywnej propagandy, próbowali zdobyć wiedzę rzetelną i bezpośrednią na temat tej religii. Właściwa logika wskazuje na to, by przynajmniej w momencie, gdy jesteśmy czymś zastraszani, wiedzieć jaka jest prawdziwa natura rzeczy. Nie nakłaniam, byście przyjęli mój bądź inny uznany punkt widzenia islamu, lecz nie pozwólcie, by ta dynamiczna i skuteczna rzeczywistość dzisiejszego świata została wam przedstawiona z nieczystymi intencjami i w złych celach. Nie pozwólcie, by wmówiono wam, że samozwańczy terroryści to przedstawiciele islamu, którzy żyją w imię Koranu. Islam poznawajcie u źródeł i korzystajcie z przekazów w pierwszej linii. Chciałbym w tym miejscu zapytać was czy kiedykolwiek spróbowaliście sami zagłębić się w lekturze Koranu i opisach życia wielkiego proroka tej religii? Czy poznaliście nauki proroka Mahometa (pokój i błogosławieństwo Allacha niech będą z nim) oraz jego pouczenia na temat człowieczeństwa i moralności? Czy dotąd, oprócz prasy i środków masowego przekazu, słyszeliście o przesłaniu islamu z innych źródeł? Czy kiedykolwiek zapytaliście samych siebie, jakie wartości i idee przedstawia sobą religia, która poprzez wieki stworzyła największą cywilizację nauki i kultury na świecie i wydała na ten padół najsłynniejszych uczonych i myślicieli?

Chciałbym prosić was, byście nie zgadzali się na ohydne i podłe szulerstwa, które mogłyby wznieść uczuciową i emocjonalną blokadę między wami a prawdą i odebrać wam możliwość bezstronnej oceny faktów. W dzisiejszych czasach, gdy środki łączności zburzyły granice geograficzne, nie pozwólcie by ograniczały was sztuczne psychiczne bariery. Nikt sam nie jest w stanie wypełnić raz stworzonych przepaści, lecz każdy z was próbując oświecić siebie i swe otoczenie, wznosi most idei i sprawiedliwości nad tymi czeluściami. To wyzwanie, jakie stoi między islamem a wami
młodymi, jest może trudne, ale sprawi, iż w waszych dociekliwych i odkrywczych umysłach zrodzą się nowe pytania. Próba znalezienia odpowiedzi na te pytania jest doskonałą szansą na odkrycie prawdy. Dlatego też nie zmarnujcie okazji na prawidłowe zrozumienie islamu bez kierowania się uprzedzeniami, a być może wasza odpowiedzialność wobec faktów sprawi, że potomkowie tych czasów z mniejszą swobodą i czystszym sumieniem zapiszą nową historię interakcji Zachodu i Islamu.

Seyyed Ali Chamenei
Teheran, 21 styczeń 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Message of Iran Supreme Leader 'Ayatollah Khamenei' to the Youth in Europe and North America


January 22, 2015 _ 9:36 AM
Source : Khamenei
Message of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Leader of The Islamic Republic of Iran to the Youth in Europe and North America

Message of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Leader of The Islamic Republic of Iran


In the name of God, the Beneficent the Merciful

To the Youth in Europe and North America,

The recent events in France and similar ones in some other Western countries have convinced me to directly talk to you about them. I am addressing you, [the youth], not because I overlook your parents, rather it is because the future of your nations and countries will be in your hands; and also I find that the sense of quest for truth is more vigorous and attentive in your hearts.

I don
t address your politicians and statesmen either in this writing because I believe that they have consciously separated the route of politics from the path of righteousness and truth.

I would like to talk to you about Islam, particularly the image that is presented to you as Islam. Many attempts have been made over the past two decades, almost since the disintegration of the Soviet Union, to place this great religion in the seat of a horrifying enemy. The provocation of a feeling of horror and hatred and its utilization has unfortunately a long record in the political history of the West.

Here, I don
t want to deal with the different phobias with which the Western nations have thus far been indoctrinated. A cursory review of recent critical studies of history would bring home to you the fact that the Western governments insincere and hypocritical treatment of other nations and cultures has been censured in new historiographies.

The histories of the United States and Europe are ashamed of slavery, embarrassed by the colonial period and chagrined at the oppression of people of color and non-Christians. Your researchers and historians are deeply ashamed of the bloodsheds wrought in the name of religion between the Catholics and Protestants or in the name of nationality and ethnicity during the First and Second World Wars. This approach is admirable.

By mentioning a fraction of this long list, I don
t want to reproach history; rather I would like you to ask your intellectuals as to why the public conscience in the West awakens and comes to its senses after a delay of several decades or centuries. Why should the revision of collective conscience apply to the distant past and not to the current problems? Why is it that attempts are made to prevent public awareness regarding an important issue such as the treatment of Islamic culture and thought?

You know well that humiliation and spreading hatred and illusionary fear of the “other” have been the common base of all those oppressive profiteers. Now, I would like you to ask yourself why the old policy of spreading “phobia” and hatred has targeted Islam and Muslims with an unprecedented intensity. Why does the power structure in the world want Islamic thought to be marginalized and remain latent? What concepts and values in Islam disturb the programs of the super powers and what interests are safeguarded in the shadow of distorting the image of Islam? Hence, my first request is: Study and research the incentives behind this widespread tarnishing of the image of Islam.

My second request is that in reaction to the flood of prejudgments and disinformation campaigns, try to gain a direct and firsthand knowledge of this religion. The right logic requires that you understand the nature and essence of what they are frightening you about and want you to keep away from.

I don
t insist that you accept my reading or any other reading of Islam. What I want to say is: Dont allow this dynamic and effective reality in todays world to be introduced to you through resentments and prejudices. Dont allow them to hypocritically introduce their own recruited terrorists as representatives of Islam.

Receive knowledge of Islam from its primary and original sources. Gain information about Islam through the Qur
an and the life of its great Prophet. I would like to ask you whether you have directly read the Quran of the Muslims. Have you studied the teachings of the Prophet of Islam and his humane, ethical doctrines? Have you ever received the message of Islam from any sources other than the media?

Have you ever asked yourself how and on the basis of which values has Islam established the greatest scientific and intellectual civilization of the world and raised the most distinguished scientists and intellectuals throughout several centuries?

I would like you not to allow the derogatory and offensive image-buildings to create an emotional gulf between you and the reality, taking away the possibility of an impartial judgment from you. Today, the communication media have removed the geographical borders. Hence, don
t allow them to besiege you within fabricated and mental borders.

Although no one can individually fill the created gaps, each one of you can construct a bridge of thought and fairness over the gaps to illuminate yourself and your surrounding environment. While this preplanned challenge between Islam and you, the youth, is undesirable, it can raise new questions in your curious and inquiring minds. Attempts to find answers to these questions will provide you with an appropriate opportunity to discover new truths.

Therefore, don
t miss the opportunity to gain proper, correct and unbiased understanding of Islam so that hopefully, due to your sense of responsibility toward the truth, future generations would write the history of this current interaction between Islam and the West with a clearer conscience and lesser resentment.


Seyyed Ali Khamenei

21st Jan. 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiShia Online Encyclopedia Launched


2014, 23 June
Brief
Wikipedia, an online encyclopedia of the School of Ahl-ul-Bayt (AS) was inaugurated in a ceremony on Sunday, June 22.

The ceremony, attended by Iranian President Hassan Rouhani, was held on the sidelines of the “Sibt-un-Nabi” International Congress in Tehran.

The encyclopedia features articles on various issues related to Shia Islam, Shia characters and shia history.

Launched by the Ahl-ul-Bayt World Assembly, it already contains with 151 articles in English.

To read its articles, log on to www.wikishia.net.

The “Sibt-un-Nabi” International Congress got underway Sunday morning in the Iranian capital of Tehran.

Different themes including Imam Hassan's (AS) imamate, his Seerah and his lifestyle will be discussed in the five committees of the congress.

The main objective of the two-day international congress is to introduce the virtues of Imam Hassan (AS), the second infallible Imam, to the world.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The Portal Site of Ahlulbayt World Assembly
s Cultural Department Launched in Different Languages


In line with its main mission to spread the genuine teachings of the holy Quran and Ahlulbayt (a.s.) worldwide, the Ahlulbayt World Assembly has the honor to launch the website of its Cultural Department in various languages.

Objectives:


Restoration and promotion of pure Islamic teachings & culture as prescribed genuinely by the Holy Prophet of Islam (s.a.); also protecting and defending the Holy Quran and Sunnah of Ahlulbayt (i.e. the way of life prescribed as normative in Islam, based on the teachings and practices of the magnificent Prophet of Islam and his Infallible Household]

Creating and reinforcing solidarity among the followers of Ahlulbayt (a.s.) under the leadership of Walie Faqih; to confront various plots of arrogant powers and enemies of Islam


Defending the integrity, dignity, status, and rights of Muslims and followers of the Ahlulbayt (Shiites);


Cooperation for development, promotion, and improvement of cultural, economic, social, and political conditions of the followers of Ahlulbayt (a.s.) worldwide

Introducing the activities of Ahlulbayt World Assembly as well as other events in the Islamic & Shiite World


Presentation of useful articles    

URL: http://www.abwacd.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

In the Name of AllahHon. Hujjatul-Islam Mr. Akhtari
Secretary General of the Ahlulbayt World Assembly


Salam alaikum
Formulation of prayer timetables in European countries, especially those which are close to
North Pole, has ever faced with problems; therefore, based on different observations and
calculations, various prayer timetables have been produced by Shiite centers and mosques in
such countries.
In order to reach a unified determination, a number of scientific delegations from the Institute of
Geophysics, University of Tehran, were dispatched to the abovementioned areas. The results of
accurate investigations are as follows:

1- In areas where natural fajr (normal dawn or daybreak) exists (that is, darkness exists
even for a short period of time), the time for FAJR will be when the distance of
the sun
from the
horizon circle reaches 17.7.
2- However, in areas where natural fajr does not exist (that is, it never gets dark completely,
which is called
White Nights), FAJR TIME will be determined as follows:

a. According to Fatwa (religious decree or judgment) of some of Shiite Grand
Ayatollahs including Ayatollah Khameni, in such areas, the maximum intensity of
light must be taken into consideration as a criterion.
b. According to the astronomical observations of the abovementioned delegations,
the time for IMSAK (abstaining from eating to start fasting, for example in Holy
Ramadan) will be astronomical MIDNIGHT (that is, 12 hours after noon prayer
time); and, 30 minutes after that will be the time for FAJR PRAYER.

So it would be appropriate to adjust all prayer timetables of Shiite centers in London and other
European countries (whether in south or north of Europe up to the North Pole) based on the
abovementioned observations only.

Mohsen Qomi
Head of Department for International Affairs
Office of Ayatollah Khamenei


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego