Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt

Idź do spisu treści

Menu główne

O nas

 

40. LAT OBECNOŚCI ISLAMU SZYICKIEGO W POLSCE

HISTORIA, ZASIĘG I INSTYTUCJE KRAJOWE

Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt Podstawowe informacjeWprowadzenie


      Muzułmańska szyicka wspólnota wyznaniowa w Polsce, obchodzi tym roku 41. rocznicę swojego istnienia. Formalnie, została uznana przez państwo w 1990 r., gdy Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów dokonał aktu rejestracji jej oficjalnego przedstawiciela, czyli Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (a.s).
Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt jest społeczno - religijną organizacją międzynarodową o statusie związku wyznaniowego. Zostało założone w 1979 r. by zaopiekować się społecznymi i religijnymi potrzebami społeczności szyickiej.
     Głównym celem Zgromadzenia jest organizacja i aktywizacja życia religijnego swoich wyznawców, reprezentowanie interesów wspólnoty na zewnątrz i wobec organów administracji państwowej, a także propagowanie myśli i nauk czystego islamu Proroka Muhammada (saw) i jego Ahlul Bayt (as).
     Według szacunkowych danych, liczebność społeczności szyickiej wynosi ok.
6 - 8  tys. osób, na ogólną liczbę 40  - 60 tys. muzułmanów w Polsce. Stanowi ona prawdziwy tygiel narodowościowy.
Członkami mniejszości szyickiej są imigranci, uchodźcy, biznesmeni, studenci i dyplomaci z Iranu, Iraku, Syrii, Turcji, Egiptu, Tunezji, Maroka, Libanu, Arabii Saudyjskiej, Jemenu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Kuwejtu, Indii, Bangladeszu, Pakistanu, Azerbejdżanu, Afganistanu, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Wlk. Brytanii, Francji, Austrii, Niemiec, Szwecji,  Rosji, Ukrainy, oraz rdzenni Polacy (głównie konwertyci), nieliczni Kurdowie, Palestyńczycy i Afrykańczycy. Szyickich muzułmanów możemy dziś spotkać w każdym wojwództwie naszego kraju.
      Oczywiście, podane wyżej dane szacunkowe, przedstawiają jedynie przybliżone wartości i w pełni nie odzwierciedlają faktycznej liczebności szyickiej wspólnoty religijnej. Dane te, w miarę ich napływania, są cały czas weryfikowane i sprawdzane pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym . Niestety, pełny dostęp do informacji o wyznaniu, przynależności etnicznej itp. obywateli jest prawie niemożliwy, ponieważ tego rodzaju informacje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w sposób jawny, nie mogą być gromadzone i przetwarzane.  
     Jednakże, podawane w mediach i publikacjach naukowych dane na temat liczebności całej społeczności muzułmańskiej (czyli 15-20 tys.), od prawie ćwierć wieku pozostają niezmienne, mimo, że pod tym względem, sytuacja w kraju zmieniła się diametralnie. Bo, o ile, w latach osiemdziesiątych XX w., wyznawców islamu była rzeczywiście garstka, to dziś żyjący tu muzułmanie są obecni niemal w każdym mieście. Zatem zaniżanie liczebności i marginalizowanie roli tej grupy wyznaniowej jest celowym działaniem i przejawem polityki nieprzyjaznej islamowi i muzułmanom.  
     Według danych GUS (opublikowanych w 2016 r.) pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP), w 2011 r. przynależność do Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt zadeklarowało
1.276 osób.


Islamski Ruch Szyicki w Polsce krótki rys historyczny


      Początki powstawania szyickiego ruchu islamskiego w Polsce, datują się od 1976 roku, kiedy to zaczęły się tworzyć  pierwsze, nieformalne grupy muzułmanów szyitów w Warszawie i jej okolicach, złożone z młodych Polaków-konwertytów, oraz studentów z krajów muzułmańskich. W mieszkaniach i domach prywatnych, zaczęto organizować spotkania,  wspólne modlitwy, obchody świąt islamskich, wykłady i nauczanie religii. Mimo niesprzyjających okoliczności, liczba wyznawców uczestniczących w działalności ówczesnego Stowarzyszenia  Muzułmańskiego i jego sympatyków, zaczęła systematycznie rosnąć i w ciągu kilku lat osiągnęła liczbę ponad 100 osób. Był to pierwszy etap formowania się nowej społeczności na terenie Polski.
     W dniu 3 kwietnia 1979 roku w Pruszkowie, z inicjatywy młodego
pierwszego w historii - polskiego szyity Ryszarda Ahmeda Rusnaka, powstało Stowarzyszenie Braci Muzułmańskich. Ustalono wstępny program działania i wybrano jego zarząd   pięcioosobową Najwyższą Radę Islamską. Tak więc, rok 1979, jest oficjalną datą powstania na terenie Polski lokalnego ruchu islamskiego jednoczącego wyznawców szyickiej szkoły islamu (ithna asharija). Powołanie Stowarzyszenia znacząco wpłynęło na ożywienie życia religijnego i rozwój islamu szyickiego w naszym kraju, a podwarszawskie miasto Pruszków stało się stolicą polskiego szyizmu.
     Następne 10 lat działalności Stowarzyszenia, przypadło jeszcze w okresie PRL-u. Upadek ustroju komunistycznego w czerwcu 1989  roku, przyniósł w kraju tak oczekiwaną odwilż, normalizację i odnowę wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, religijnego i gospodarczego. Nowa sytuacja, pozwoliła także na uaktywnienie i odrodzenie działalności społeczności szyickiej, odbudowę działającej na rzecz jej rozwoju infrastruktury instytucjonalnej, zaś korzystne zmiany prawa wyznaniowego pozwoliły na oficjalne uregulowanie statusu prawnego muzułmańskiego Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
   W 1990 roku, Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów dokonał aktu rejestracji Stowarzyszenia Braci Muzułmańskich. Od tego czasu, rozpoczął się okres legalnej działalności naszego Stowarzyszenia, a oficjalne przywództwo i funkcję naczelnego imama Polski objął Jego Eminencja Szejch Ryszard Ahmed Rusnak.
    

Współpraca międzynarodowa


Przełomowym momentem dla rozwoju islamu szyickiego w Polsce, była wizyta w 1993 r., przedstawicieli Ahl-ul-Bayt World Assembly i wielkiego ajatollaha  Mohammeda Alego Taskhiri, gdzie z udziałem władz Stowarzyszenia i dyplomatów z Ambasady Iranu, omówiono najważniejsze problemy i kierunki działania naszej organizacji. Irańscy goście, zapoznali się wtedy z sytuacją i projektami naszej wspólnoty na przyszłość. Dalsze prace organizacyjne z udziałem polskich  przedstawicieli kontynuowano w Iranie.
    Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt zaczęło aktywnie działać także w strukturach międzynarodowych, stając się częścią światowego ruchu Ahl-ul-Bayt  (a.s.), między innymi  w największej i najważniejszej w świecie szyickim - Ahl-ul-Bayt World Assembly w Teheranie i Hamburgu, gdzie przynależy do listy  organizacji afiliowanych.
Nawiązano też liczne kontakty z innymi ośrodkami szyickimi w wielu krajach świata, m. in. obu Ameryk, Europy, Azji i Afryki. Znacząca pozycja w świeice Islamu przyczyniła się do tego, że dzisiaj przywódcy polskiego Zgromadzenia zapraszani są na liczne konferencje religijne, międzyreligijne, polityczne i pokojowe, a także biorą czynny udział w realizacji ważnych projektów różnych organizacji muzułmańskich. To pokazuje, że szyici to nieliczna, ale istotna wspólnota religijna w Polsce.


Źródło: Sekretariat Biura Naczelnego Imama Polski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego