Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt (a.s)

Idź do spisu treści

Menu główne

 
 


23.06.2017 r.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


In the Name of Allah
(... وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)

[… and whoever respect the signs of Allah, this surely is (the outcome) of the piety of hearts.] (22: 32)

Ramadan commemorates descending the last word of Allah, which a deep reflection on its human-builder verses and clinging to its life-giving teachings, is required more than ever, especially in this turbulent time and dark and ambiguous atmosphere, until this message of guidance and mercy, as the common language of all the followers of the Prophet (P.B.U.H. & H.H.), provides the context of the return of calm, moderation and balance to individual and social lives of Muslims.
Therefore, we decided to accompany your loved ones in this blessed month to take a forward step toward delivering this divine message and review the Qur'anic moral virtues and vices, step by step with each other, and develop the values in our souls. We look forward to receiving your suggestions and criticisms as well, in order to improve our performance.


Welcome to

the official website of the Shia Muslim Community in Poland
and
Ahl-ul-Bayt (as) Islamic Assembly of Poland

Witamy na oficjalnej stronie wspólnoty szyickiej w Polsce
i
Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as)


                                                               The Islamic Movement in Poland  invite!thna-Asheri Jamaat of Poland

www.abia.pl   -   strona poświęcona tradycji szyickiej i szkole Ahl-ul-Bayt (a.s)    


------------------------------------------***** ----------------------------------------  

Bismi Allāhi Ar-Rahmāni Ar-RahīmiAs-Salamu Alajkum
(pokój niech będzie z wami)

   Witamy na oficjalnej stronie internetowej Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (a.s.) będącego oficjalnym i instytucjonalnym przedstawicielem wspólnoty  szyickiej w Polsce.

Misją Zgromadzenia jest odpowiadanie na potrzeby religijne całej wspólnoty szyickiej w Polsce. Naszym członkiem może być każdy szyita, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, statusu prawnego czy społecznego. Jesteśmy Waszym głosem i wyrazicielem Waszych aspiracji do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Pragniemy dostarczać prawdziwych informacji wszystkim zainteresowanym islamem i szyizmem. Przedstawić nasz punkt widzenia na wiele dziedzin życia zarówno w wymiarze społecznym jak i indywidualnym.

        W większości krajów, gdzie żyją muzułmanie, istnieją też szyici, przedstawiciele jednego z głównych nurtów islamu - szyizmu. Ich wyraźną obecność można zauważyć w Polsce, chociaż mainstreamowe media niewiele o nich wspominają. Na dodatek, z niebywałą konsekwencją kreują swoją własną wizję „polskiego” islamu, niemającą nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego w świadomości społecznej w Polsce
islam, kojarzy się wyłącznie z grupką Tatarów i nieliczną mniejszością arabską, oczywiście sunnicką. Bo szyici, według przekazu krajowych mediów, w zasadzie nie istnieją, co nie tylko nie odpowiada prawdzie, ale też wypacza prawdziwy obraz naszej wspólnoty. Z tego względu, musimy wyjaśniać i korygować coraz częściej pojawiające się fałszywe i tendencyjne relacje medialne dotyczące islamu i mniejszości szyickiej.

        Dzięki wysiłkom nielicznej grupy szyitów w 1979 r. islam szyicki pojawił się w naszym kraju oficjalnie. W duchu braterstwa i solidarności islamskiej, podejmujemy próby konsolidowania środowiska szyickiego w ramach jednej organizacji, która z każdym rokiem gromadzi coraz więcej zwolenników. Naszym ważnym atutem, jest doświadczenie w pracy tabligh i funkcjonowanie w międzynarodowym ruchu islamskim.
Podmiotem troski naszego Zgromadzenia (ujętym w zapisach statutu), są nie tylko nieliczni Polacy-szyici, ale wszyscy przebywający na terenie RP przedstawiciele tego odłamu, którzy przybyli do nas z różnych krajów świata. Wszystkich chętnych,  zapraszamy do udziału w chwalebnym dziele budowy i rozwoju naszej społeczności, gdyż tworzenie wspólnoty jest zbiorowym obowiązkiem religijnym.

         Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt (a.s.) to nasze wspólne dobro, dlatego żaden szyita nie powinien stać z boku, lecz czynnie angażować się w jego projekty i działalność misyjną.
         Połączmy nasze wysiłki na rzecz rozwoju islamu w Polsce, bo to na nas spoczywa dziś odpowiedzialność za odrodzenie i rozwój islamu szyickiego w tej części Europy, a także za przekazanie jego wzniosłych nauk przyszłym pokoleniom Polaków.

         Razem umacniajmy jedność szyickiego ruchu islamskiego i szkoły Ahl-ul-Bayt (as). Bierność i apatia nie są cechami prawdziwego wiernego. Wspólnota szyicka nigdy nie będzie solidarna i skuteczna w działaniu bez Waszej wiary, modlitwy, aktywności, poświęcenia i determinacji. Podzieleni zawsze będziemy słabi i zmarginalizowani. Społeczeństwo potrzebuje aktywnej obecności szyitów, którzy będą coraz lepiej zorganizowani, solidarni i gotowi do zbiorowego działania.

Naszym celem jest też pobudzanie aktywności muzułmanów w życiu publicznym, kulturalnym, politycznym i społecznym, oraz umożliwienie im otwartego  propagowania swoich poglądów poprzez udział w debacie publicznej. Nie może przecież zabraknąć głosu szyitów w ważnych kwestiach dotyczących spraw kraju i islamu, o czym dotychczas z różnych przyczyn   nie mogło być mowy. Publiczna debata o szyitach i muzułmanach, oraz ich miejscu w polskiej rzeczywistości już trwa, ale niestety bez nas. Najwyższy czas to zmienić!

      Chcemy, aby nasze Zgromadzenie było autentycznie niezależne, służyło wyłącznie interesom społeczności muzułmańskiej, oraz obronie jej praw i interesów. Nasza wspólnota, boleśnie odczuwa brak muzułmańskiej reprezentacji politycznej, ponieważ nie ma partii, która rzeczywiście broniłaby interesów i wartości religijnych muzułmanów w Polsc
e.

      Jako autonomiczny związek wyznaniowy, zamierzamy być głównym punktem komunikacji między muzułmanami szyitami w Polsce, a ich duchowym i religijnym przywództwem (Marja
iyyah), we wszystkich sprawach dotyczących naszej  wiary i religijnych obowiązków. Chcemy organizować sprawy muzułmanów szyitów związane z takimi dziedzinami jak kult, małżeństwo, rozwód, testamenty, dziedziczenie,  oraz innych kwestii religijno-prawnych.


        Głównym wyzwaniem, przed jakimi staje dziś polska mniejszość szyicka, jest budowa własnego Centrum religijno-kulturalnego, oraz uregulowanie statusu prawnego Zgromadzenia na drodze ustawowej.

      W miarę rozwoju i posiadanych środków będziemy dążyć do utworzenia szyickiego portalu internetowego z prawdziwego zdarzenia, aby tą drogą  przekazywać stanowisko i komunikaty Naczelnego Imamatu Polski, oraz informować o ważnych sprawach społecznych i religijnych dotyczących całego kraju i wspólnoty muzułmańskiej. Postaramy się także systematycznie udoskonalać naszą stronę pod względem merytorycznym, technicznym i graficznym.
Naczelny Imamat Polski  wyraża  nadzieję, iż niniejsza strona będzie pomocnym i wyczerpującym źródłem informacji, nie tylko dla muzułmanów, oraz skutecznym narzędziem propagowania islamu i  jego wartości. Niech Bóg nas wspiera. Wassalam.


Z  islamskim pozdrowieniem

NACZELNY IMAMAT POLSKI

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego