Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt

Idź do spisu treści

Menu główne

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


3.04.2024 r.

45 - lecie Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as)

1979 - 2024!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Polish voice of Islam and Shia
-------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to

the official website of the Shia Muslim Community in Poland
and
Ahl-ul-Bayt (as) National Islamic Assembly of Poland

Witamy na oficjalnej stronie wspólnoty szyickiej w Polsce
i
Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as)

                                                       -
www.abia.pl   -   strona poświęcona tradycji szyickiej i szkole Ahl-ul-Bayt (a.s)  

------------------------------------------*****
---------------------------------------------  

Bismi Allāhi Ar-Rahmāni Ar-Rahīmi


As-Salamu Alajkum (pokój niech będzie z wami)

        Witamy na oficjalnej stronie internetowej Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (a.s.) będącego od 45. lat oficjalnym i instytucjonalnym przedstawicielem wspólnoty  szyickiej w Polsce.
Misją Zgromadzenia jest odpowiadanie na potrzeby religijne całej wspólnoty szyickiej w Polsce. Naszym członkiem może być każdy szyita (a także sunnita), niezależnie od posiadanego obywatelstwa, statusu prawnego czy społecznego. Jesteśmy Waszym głosem i wyrazicielem Waszych aspiracji do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Pragniemy dostarczać prawdziwych informacji wszystkim zainteresowanym islamem i szyizmem. Przedstawić nasz punkt widzenia na wiele dziedzin życia zarówno w wymiarze społecznym jak i indywidualnym.

      W większości krajów, gdzie żyją muzułmanie, istnieją też szyici, przedstawiciele jednego z głównych nurtów islamu - szyizmu. Ich wyraźną obecność można zauważyć w Polsce, chociaż mainstreamowe media niewiele o nich wspominają. Na dodatek, z niebywałą konsekwencją kreują własną wizję „polskiego” islamu, niemającą nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego w świadomości społecznej w Polsce
islam, kojarzy się wyłącznie z grupką Tatarów i nieliczną mniejszością arabską, oczywiście sunnicką. Bo szyici, według przekazu krajowych mediów, w zasadzie nie istnieją, co nie tylko nie odpowiada prawdzie, ale też wypacza prawdziwy obraz naszej wspólnoty. Z tego względu, staramy się wyjaśniać i korygować coraz częściej pojawiające się fałszywe i tendencyjne relacje medialne dotyczące islamu i mniejszości szyickiej.

      Dzięki wysiłkom nielicznej grupy szyitów w 1979 r. islam szyicki oficjalnie pojawił się w naszym kraju. W duchu braterstwa i solidarności islamskiej, podejmujemy próby konsolidowania środowiska szyickiego w ramach jednej organizacji, która z każdym rokiem gromadzi coraz więcej zwolenników. Naszym ważnym atutem, jest doświadczenie w pracy tabligh i funkcjonowanie w międzynarodowym ruchu islamskim.
Podmiotem troski naszego Zgromadzenia (ujętym w zapisach statutu), są nie tylko nieliczni Polacy-szyici, ale wszyscy przebywający na terenie RP przedstawiciele tego odłamu, którzy przybyli do nas z różnych krajów świata. Wszystkich chętnych,  zapraszamy do udziału w chwalebnym dziele budowy i rozwoju naszej społeczności, gdyż tworzenie wspólnoty jest zbiorowym obowiązkiem religijnym.

      Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt (a.s.) to nasze wspólne dobro, dlatego żaden szyita nie powinien stać z boku, lecz czynnie angażować się w jego projekty i działalność misyjną.
      Połączmy nasze wysiłki na rzecz rozwoju islamu w Polsce, bo to na nas spoczywa dziś odpowiedzialność za odrodzenie i rozwój islamu szyickiego w tej części Europy, a także za przekazanie jego wzniosłych nauk przyszłym pokoleniom Polaków.
Nasze Zgromadzenie jest pionierskim projektem w Europie Środkowej i Wschodniej.

      Razem umacniajmy jedność szyickiego ruchu islamskiego i szkoły Ahl-ul-Bayt (as). Bierność i apatia nie są cechami prawdziwego wiernego. Wspólnota szyicka nigdy nie będzie solidarna i skuteczna w działaniu bez Waszej wiary, modlitwy, aktywności, poświęcenia i determinacji. Podzieleni zawsze będziemy słabi i zmarginalizowani. W naszych misyjnych  wysiłkach p
odkreślamy także wiodącą, jednoczącą, i koordynującą rolę dla muzułmańskiej ummy całego kraju duchowego przywódcy szyickich muzułmanów, Jego Eminencji szejka Ryszarda Rusnaka.

Społeczeństwo potrzebuje aktywnej obecności szyitów, którzy będą coraz lepiej zorganizowani, solidarni i gotowi do zbiorowego działania.
Dlatego nie stój na uboczu tylko DOŁĄCZ DO NAS!

Jednakże należy pamiętać, że drzwi naszego Zgromadzenia nie są zamknięte
dla muzułmanów innych islamskich szkół myśli, dlatego w naszych szeregach możecie spotkać także muzułmanów sunnitów, których traktujemy jak współbraci w wierze i pełnoprawnych członków naszej społeczności; ponieważ jest to punkt wyjścia do jedności i pokojowego współistnienia społecznego, którego domagają się islam i muzułmanie.

Jednym z priorytetów organizacji jest promowanie dialogu międzywyznaniowego, a także zapoznawanie muzułmanów i niemuzułmanów z wzniosłym statusem Ahl-ul-Bayt (as).


      Naszym celem jest też pobudzanie aktywności muzułmanów w życiu publicznym, kulturalnym, politycznym i społecznym, oraz umożliwienie im otwartego  propagowania swoich poglądów poprzez udział w debacie publicznej. Nie może przecież zabraknąć głosu szyitów w ważnych kwestiach dotyczących spraw kraju i islamu, o czym dotychczas z różnych przyczyn   nie mogło być mowy. Publiczna debata o szyitach i muzułmanach, oraz ich miejscu w polskiej rzeczywistości już trwa, lecz niestety bez naszego udziału. Najwyższy czas to zmienić!

     Chcemy, aby nasze Zgromadzenie było autentycznie niezależne, służyło wyłącznie interesom społeczności muzułmańskiej, oraz obronie jej praw i interesów. Nasza wspólnota, boleśnie odczuwa brak muzułmańskiej reprezentacji politycznej, ponieważ nie ma partii, która rzeczywiście broniłaby interesów i wartości religijnych muzułmanów w Polsc
e. Dlatego Zgromadzenie reprezentuje uzasadnione aspiracje krajowej wspólnoty szyickiej.

     Jako autonomiczny związek wyznaniowy, zamierzamy być głównym punktem komunikacji między muzułmanami szyitami w Polsce, a ich duchowym i religijnym przywództwem (Marja iyyah), we wszystkich sprawach dotyczących naszej  wiary i religijnych obowiązków. Chcemy organizować sprawy muzułmanów szyitów związane z takimi dziedzinami jak kult, małżeństwo, rozwód, testamenty, dziedziczenie,  oraz innych kwestii religijno-prawnych.

    Głównym wyzwaniem, przed jakimi staje dziś polska mniejszość szyicka, jest budowa własnego Centrum religijno-kulturalnego, oraz uregulowanie statusu prawnego Zgromadzenia na drodze ustawowej.

    W miarę rozwoju i posiadanych środków będziemy dążyć do utworzenia szyickiego portalu internetowego z prawdziwego zdarzenia, aby tą drogą  przekazywać stanowisko i komunikaty Naczelnego Imamatu Polski, oraz informować o ważnych sprawach społecznych i religijnych dotyczących całego kraju i wspólnoty muzułmańskiej. Postaramy się także systematycznie udoskonalać naszą stronę pod względem merytorycznym, technicznym i graficznym.
Naczelny Imamat Polski  wyraża  nadzieję, iż niniejsza strona będzie pomocnym i wyczerpującym źródłem informacji, nie tylko dla muzułmanów, oraz skutecznym narzędziem propagowania islamu i  jego wartości.

Niech Miłosierny Bóg umożliwi nam wszystkim skuteczne działanie na rzecz rozwoju i postępu Zgromadzenia oraz wzmacniania i pomyślności krajowej wspólnoty islamskiej pod przywództwem naszego duchowego przewodnika
niech spłynie na niego łaska Boża i Jego Miłosierdzie. I nie zapominamy o nim w naszych modlitwach. Ponieważ nigdy nie osiągniemy postępu i wzrostu jeśli nie będziemy aktywnie wspierać i modlić sie za naszego Przywódcę i lokalną wspólnotę wiernych.

Niech Bóg wspiera nasze Zgromadzenie, wspólnotę szyicką i wszystkich muzułmanów. Wassalam.

Z  islamskim pozdrowieniem

NACZELNY IMAMAT POLSKI


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego