Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt

Idź do spisu treści

Menu główne

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


3.04.2024 r.

45 - lecie Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as)

1979 - 2024!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Polish voice of Islam and Shia
-------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to

the official website of the Shia Muslim Community in Poland
and
Ahl-ul-Bayt (as) National Islamic Assembly of Poland

Witamy na oficjalnej stronie wspólnoty szyickiej w Polsce
i
Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (as)

                                                       -
www.abia.pl   -   strona poświęcona tradycji szyickiej i szkole Ahl-ul-Bayt (a.s)  

------------------------------------------*****
---------------------------------------------  

Bismi Allāhi Ar-Rahmāni Ar-Rahīmi


As-Salamu Alajkum (pokój niech będzie z wami)

        Witamy na oficjalnej stronie internetowej Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt (a.s.) będącego od 45. lat oficjalnym i instytucjonalnym przedstawicielem wspólnoty  szyickiej w Polsce.
Misją Zgromadzenia jest odpowiadanie na potrzeby religijne całej wspólnoty szyickiej w Polsce. Naszym członkiem może być każdy szyita (a także sunnita), niezależnie od posiadanego obywatelstwa, statusu prawnego czy społecznego. Jesteśmy Waszym głosem i wyrazicielem Waszych aspiracji do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Pragniemy dostarczać prawdziwych informacji wszystkim zainteresowanym islamem i szyizmem. Przedstawić nasz punkt widzenia na wiele dziedzin życia zarówno w wymiarze społecznym jak i indywidualnym.

      W większości krajów, gdzie żyją muzułmanie, istnieją też szyici, przedstawiciele jednego z głównych nurtów islamu - szyizmu. Ich wyraźną obecność można zauważyć w Polsce, chociaż mainstreamowe media niewiele o nich wspominają. Na dodatek, z niebywałą konsekwencją kreują własną wizję „polskiego” islamu, niemającą nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego w świadomości społecznej w Polsce
islam, kojarzy się wyłącznie z grupką Tatarów i nieliczną mniejszością arabską, oczywiście sunnicką. Bo szyici, według przekazu krajowych mediów, w zasadzie nie istnieją, co nie tylko nie odpowiada prawdzie, ale też wypacza prawdziwy obraz naszej wspólnoty. Z tego względu, staramy się wyjaśniać i korygować coraz częściej pojawiające się fałszywe i tendencyjne relacje medialne dotyczące islamu i mniejszości szyickiej.

     Za sprawą nielicznej grupy szyitów w 1979 roku, islam szyicki oficjalnie pojawił się w Polsce. W duchu braterstwa i solidarności islamskiej, staramy się jednoczyć społeczność szyicką poprzez naszą organizację, która z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników. Wyróżniamy się doświadczeniem w działaniach propagacyjnych tabligh oraz uczestnictwem w międzynarodowym ruchu islamskim. Nasza troska obejmuje nie tylko polskich szyitów, lecz także wszystkich przedstawicieli tego odłamu przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przybyłych z różnych zakątków świata. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w budowaniu i rozwijaniu naszej społeczności, ponieważ tworzenie wspólnoty stanowi zbiorowe religijne powołanie.

      Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt (a.s.) to nasze wspólne dobro, dlatego żaden szyita nie powinien stać z boku, lecz czynnie angażować się w jego projekty i działalność misyjną.
      Połączmy nasze wysiłki na rzecz rozwoju islamu w Polsce, bo to na nas spoczywa dziś odpowiedzialność za odrodzenie i rozwój islamu szyickiego w tej części Europy, a także za przekazanie jego wzniosłych nauk przyszłym pokoleniom Polaków.
Nasze Zgromadzenie jest pionierskim projektem w Europie Środkowej i Wschodniej.

      Razem umacniajmy jedność szyickiego ruchu islamskiego i szkoły Ahl-ul-Bayt (as). Bierność i apatia nie są cechami prawdziwego muzułmanina. Wspólnota szyicka nigdy nie będzie solidarna i skuteczna w działaniu bez Waszej wiary, modlitwy, aktywności, poświęcenia i determinacji. Podzieleni zawsze będziemy słabi i zmarginalizowani. W naszych misyjnych  wysiłkach p
odkreślamy także wiodącą, jednoczącą, i koordynującą rolę dla muzułmańskiej ummy całego kraju duchowego przywódcy szyickich muzułmanów, Jego Eminencji szejka Ryszarda Rusnaka.

Społeczeństwo potrzebuje aktywnej obecności szyitów, którzy będą coraz lepiej zorganizowani, solidarni i gotowi do zbiorowego działania.
Dlatego nie stój na uboczu tylko DOŁĄCZ DO NAS!

Jednakże warto zauważyć, że drzwi naszego Zgromadzenia są otwarte dla wszystkich muzułmanów, niezależnie od szkoły myśli, którą reprezentują. Dlatego też w naszych szeregach mogą Państwo spotkać muzułmanów sunnitów, których traktujemy jako pełnoprawnych członków naszej społeczności i współbraci w wierze. Uważamy, że taka otwartość jest fundamentalnym elementem jedności i pokojowego współistnienia społecznego, które są dążeniem islamu i wszystkich muzułmanów.

Jednym z priorytetów organizacji jest promowanie dialogu międzywyznaniowego, a także zapoznawanie muzułmanów i niemuzułmanów z wzniosłym statusem Ahl-ul-Bayt (as).


      Naszym celem jest też pobudzanie aktywności muzułmanów w życiu publicznym, kulturalnym, politycznym i społecznym, oraz umożliwienie im otwartego  propagowania swoich poglądów poprzez udział w debacie publicznej. Nie może przecież zabraknąć głosu szyitów w ważnych kwestiach dotyczących spraw kraju i islamu, o czym dotychczas z różnych przyczyn   nie mogło być mowy. Publiczna debata o szyitach i muzułmanach, oraz ich miejscu w polskiej rzeczywistości już trwa, lecz niestety bez naszego udziału. Najwyższy czas to zmienić!

Naszym mottem przewodnim jest hasło: "Jedna wiara, jedna wspólnota i jedno Zgromadzenie".

     Chcemy, aby nasze Zgromadzenie było autentycznie niezależne, służyło wyłącznie interesom społeczności muzułmańskiej, oraz obronie jej praw i interesów. Nasza wspólnota, boleśnie odczuwa brak muzułmańskiej reprezentacji politycznej, ponieważ nie ma partii, która rzeczywiście broniłaby interesów i wartości religijnych muzułmanów w Polsc
e. Dlatego Zgromadzenie reprezentuje uzasadnione aspiracje krajowej wspólnoty szyickiej.

     Jako autonomiczny związek wyznaniowy, zamierzamy być głównym punktem komunikacji między muzułmanami szyitami w Polsce, a ich duchowym i religijnym przywództwem (Marja iyyah), we wszystkich sprawach dotyczących naszej  wiary i religijnych obowiązków. Chcemy organizować sprawy muzułmanów szyitów związane z takimi dziedzinami jak kult, małżeństwo, rozwód, testamenty, dziedziczenie,  oraz innych kwestii religijno-prawnych.

    Głównym wyzwaniem, przed jakimi staje dziś polska mniejszość szyicka, jest budowa własnego Centrum religijno-kulturalnego, oraz uregulowanie statusu prawnego Zgromadzenia na drodze ustawowej.

    W miarę rozwoju i posiadanych środków będziemy dążyć do utworzenia szyickiego portalu internetowego z prawdziwego zdarzenia, aby tą drogą  przekazywać stanowisko i komunikaty Naczelnego Imamatu Polski, oraz informować o ważnych sprawach społecznych i religijnych dotyczących całego kraju i wspólnoty muzułmańskiej. Postaramy się także systematycznie udoskonalać naszą stronę pod względem merytorycznym, technicznym i graficznym.
Naczelny Imamat Polski  wyraża  nadzieję, iż niniejsza strona będzie pomocnym i wyczerpującym źródłem informacji, nie tylko dla muzułmanów, oraz skutecznym narzędziem propagowania islamu i  jego wartości.

Niech Miłosierny Bóg umożliwi nam wszystkim skuteczne działanie na rzecz rozwoju i postępu Zgromadzenia oraz wzmacniania i pomyślności krajowej wspólnoty islamskiej pod przywództwem naszego duchowego przewodnika.  Nie zapominamy o nim w naszych modlitwach. Ponieważ nigdy nie osiągniemy spodziewanego postępu i wzrostu jeśli nie będziemy aktywnie wspierać i modlić sie za naszego Przywódcę
(niech Bóg mu błogosławi) oraz lokalną wspólnotę wiernych. Dlatego wzywamy wszystkich członków naszej wspólnoty, aby wspierali się nawzajem poprzez modlitwy, ponieważ modlitwa jest najlepszym środkiem do uzyskania Bożej pomocy.  


Niech Bóg nadal wspiera nasze Zgromadzenie, wspólnotę szyicką i wszystkich muzułmanów. Wassalam.

Z  islamskim pozdrowieniem

NACZELNY IMAMAT POLSKI


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego